วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2551

ลมหายใจของกันและกัน

เพลง ลมหายใจของกันและกัน
ประภาส ชลศรานนท์

อาจเป็นเพราะเราคู่กันมาแต่ชาติไหน
จะรักรักเธอตลอดไป เป็นลมหายใจของกันและกัน

อาจเป็นเพราะเรา (ญ) คู่กันมาแต่ชาติไหน
จะรักรักเธอตลอดไป (ช/ญ)เป็นลมหายใจของกันและกัน

อาจเป็นเพราะเราคู่กันมาแต่ชาติไหน
จะรักรักเธอตลอดไป เป็นลมหายใจของกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น: