วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

THE THREE LAWS OF PERFORMANCE

The Three Laws of Performance: Rewriting the Future of Your Organization and Your Life by Steve Zaffron and Dave Logan

ความคิดหลัก
ในองค์กรใดก็ตาม ในชีวิตของคุณเองและการทำงาน - มี "อนาคตที่กำหนดไว้" 
เมื่อคุณรู้จักตัวคุณเองว่าอะไรเกิดขึ้นบ้าง คุณก็จะสามารถเปลี่ยนวิธีหรืออะไรบางอย่างที่กำหนดไว้แล้ว แตกต่างไปและหวังว่าจะเกิดสิ่งต่างๆ ที่ดีขึ้น กฎสามข้อของประสิทธิภาพนี้เกี่ยวข้องกับวิธีที่คุณสามารถกำหนดรูปร่างและเปลี่ยนรูปร่างของที่อนาคตที่กำหนดไว้
-
The Three Laws of Performance are:
- How people perform correlates to how situations occur to them.  ผู้คนมีความสัมพันธ์อย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกเขา  อีกวิธีหนึ่งในการพูดว่า "มีอะไรเกิดขึ้นและสิ่งที่คุณพูดถึง" ไม่เคยเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้เราผิดหวัง - เป็นวิธีที่เรารับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและเราตัดสินว่าจะเกิดอะไรขึ้น เป็นบทสนทนาที่เรามีกับตัวเองเกี่ยวกับสิ่งที่หมายถึง ตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณกำลังนั่งอยู่ในห้องและมีคนลุกขึ้นออกจากห้องและกระแทกประตู คุณอาจคิดว่าพวกเขาโกรธ เกิดอะไรขึ้น? พวกเขาออกจากห้อง ประตูกระแทก สิ่งที่คุณทำหมายความว่าอย่างไร พวกเขาโกรธ แต่ดูคุณอาจจะผิด และนี่คือจุดที่การติดต่อสื่อสารและการเข้าใจผิดทำให้เกิดปัญหาที่จำนวนผู้นำที่มีทักษะไม่สามารถแก้ได้เว้นแต่คุณจะรู้วิธีจัดการสิ่งนั้น
- How a situation occurs, arises in language. สถานการณ์จะเกิดขึ้นในภาษาอย่างไร วิธีที่ดีที่สุดในการทำความเข้าใจแนวคิดนี้คือตัวอย่างจากหนังสือ Helen Keller เฮเลนอธิบายว่าเธอคิดอย่างไรกับร่างกายของเธอว่าเธอร้องไห้โดยไม่เข้าใจอารมณ์ที่อยู่เบื้องหลังน้ำตา จากนั้นเมื่อเธอเรียนรู้ที่จะสื่อสารโลกใหม่ทั้งหมดก็เปิดกว้างสำหรับเธอ โลกเกิดขึ้นอย่างแท้จริงสำหรับเธอเพราะเธอสามารถตั้งชื่อและสื่อสารอารมณ์รอบตัวได้
- Future-based language transforms how situations occur to people. ภาษาในอนาคตจะแปลงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้คน หลักการนี้สร้างความแตกต่างระหว่างการอธิบายสิ่งที่มีอยู่และสิ่งที่หมายถึงและการสร้างและภาษากำเนิด นี่คือภาษาที่สร้างสิ่งใหม่ ๆ - อนาคตใหม่ - ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ฉันเคยมีประสบการณ์จริงกับกระบวนการนี้ ฉันจำได้ว่ากำลังทำแผนกลยุทธ์จากแนวทางในการระบุปัญหาและหาแนวทางแก้ไขแล้วเข้าร่วมกระบวนการที่เรียกว่า "การค้นหาในอนาคต" ซึ่งเราสร้างอนาคตใหม่ ๆ และสร้างกิจกรรมและกลยุทธ์เพื่อสร้างอนาคต ทฤษฎีคือเมื่อคุณสร้างอนาคตใหม่สิ่งที่อาจเป็นปัญหาในตอนนี้อาจไม่ใช่ปัญหาในสถานการณ์ในอนาคตดังนั้นคุณจึงไม่ควรใช้เวลาในการแก้ปัญหานี้

ดูว่าฉันหมายถึงอะไร เป็นสิ่งที่มึนเมา สิ่งที่ทำให้หนังสือมีประโยชน์และน่าอ่านที่สุดคือความจริงที่ว่ามีเรื่องราวที่เป็นจริงมากมายที่ Zaffron และ Logan ใช้หลักการเหล่านี้และเปลี่ยนชีวิตและอนาคต

หนังสือเล่มจึงต้องอ่านถ้าคุณเป็นซีอีโอหรือจัดการทีมของคนในสังคมเศรษฐกิจนี้ เราขอแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้ไม่เพียง แต่แบ่งปันกับทีมผู้บริหารของคุณและมีการสนทนาเกี่ยวกับบางเรื่องและกรณีศึกษาและดูว่าการเปลี่ยนแปลงใดที่คุณสร้างขึ้นในอนาคตของคุณ
 
https://smallbiztrends.com/2009/06/three-laws-of-performance-review.html
http://cdn.davidparmenter.com/files/2015/11/The-three-laws-of-performance-summary.pdf

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ขั้นตอนวิธีในชีวิตประจำวัน

การทำงานหลายอย่างในชีวิตประจำวัน จะมีลักษณะที่เป็นลำดับขั้นตอน ซึ่งต้องเคยพบกับปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเรียน การงาน การเงิน หรือแม้แต่การเล่นเกม เมื่อพบกับปัญหา แต่ละคนมีวิธีที่จะจัดการหรือแก้ปัญหาเหล่านั้นแตกต่างกันไป ซึ่งแต่ละวิธีการอาจให้ผลลัพธ์ที่เหมือนหรือแตกต่างกันบ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลผู้นั้น หากวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหา จะพบว่าสามารถสรุปเป็นทฤษฎีซึ่งมีรูปแบบที่แน่นอนได้ และบางครั้งต้องอาศัยการเรียนรู้ในระดับสูง เพื่อแก้ปัญหาบางอย่างให้สมบูรณ์แบบ การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการแก้ปัญหา เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ เช่น การคำนวณ การพูด การจำ โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ของบุคคลการทำงานตามที่เราต้องการ โดยใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้คุ้มค่ามากที่สุด
ขั้นตอนวิธี หรือ algorithm (ภาษาไทย : อัลกอริทึม) หมายถึงกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถเข้าใจได้ มีลำดับหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและชัดเจน เมื่อนำเข้าอะไร แล้วจะต้องได้ผลลัพธ์เช่นไร ซึ่งแตกต่างจากการแก้ปัญหาแบบสามัญสำนึก หรือฮิวริสติก (heuristic) โดยทั่วไป ขั้นตอนวิธี จะประกอบด้วย วิธีการเป็นขั้นๆ และมีส่วนที่ต้องทำแบบวนซ้ำ (iterate) หรือ เวียนเกิด (recursive) โดยใช้ตรรกะ (logic) และ/หรือ ในการเปรียบเทียบ (comparison) ในขั้นตอนต่างๆ จนกระทั่งเสร็จสิ้นการทำงาน ในการทำงานอย่างเดียวกัน เราอาจจะเลือกขั้นตอนวิธีที่ต่างกันเพื่อแก้ปัญหาได้ โดยที่ผลลัพธ์ที่ได้ในขั้นสุดท้ายจะออกมาเหมือนกันหรือไม่ก็ได้ และจะมีความแตกต่าง ที่จำนวนและชุดคำสั่งที่ใช้ต่างกันซึ่งส่งผลให้ เวลา (time) , และขนาดหน่วยความจำ (space) ที่ต้องการต่างกัน หรือเรียกได้อีกอย่างว่ามีความซับซ้อน (complexity) ต่างกัน

การเรียงข้อมูลในชีวิตประจำวัน

การเรียงลำดับข้อมูลเป็นกระบวนการทางตัวเลขที่สำคัญและต้องทำเป็นประจำในการประมวลผลข้อมูลต่างๆ เนื่องจากข้อมูลจำนวนมากในปัจจุบัน ต้องมีขั้นตอนวิธีอย่างมีระเบียบ เพื่อทำให้การตีความ การหาความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ กระทำได้ง่ายขึ้น การศึกษาขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับข้อมูลซึ่งมีอยู่มากมายหลากหลายวิธีจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงจุดเด่นจุดด้อยของขั้นตอนวิธีดังกล่าว บทนี้นำเสนอวิธีการเรียงลำดับข้อมูลที่ควรรู้อัน ได้แก่ แบบเลือก แบบฟอง แบบแทรก แบบเชลล์ แบบฮีป แบบผสาน และแบบเร็ว

  • การเรียงลำดับแบบเลือก (selection sort)
  • การเรียงลำดับแบบฟอง (bubble sort)
  • การเรียงลำดับแบบแทรก (insertion sort)
  • การเรียงลำดับแบบเชลล์ (Shell sort)
  • การเรียงลำดับแบบฮีป (heap sort)
  • การเรียงลำดับแบบผสาน (merge sort)
  • การเรียงลำดับแบบเร็ว (quick sort)

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560

https://chai56.wixsite.com/mysite

https://chai56.wixsite.com/mysite

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Learning and Development Specialist

We created Toptal to solve an extremely difficult, real-world problem: the talent shortage.
Learn more about us and how to join our core team today.
https://www.toptal.com/careers/learning-and-development-specialist


ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้และการพัฒนามักเน้นการออกแบบการเรียนการสอนการสร้างสื่อการเรียนรู้และการพัฒนาและให้คำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน ตำแหน่งนี้มักมีอยู่ภายใน บริษัท ที่สนใจในการเติบโตและการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้และการพัฒนามักทำงานภายในทีมที่ช่วยให้พนักงานมีโอกาสในการเรียนรู้และช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้ความสามารถของพนักงานทุกคนตลอดจนคู่ค้าที่มีศักยภาพ บุคคลนี้มักใช้การเรียนรู้โดยเจตนาเพื่อพัฒนาออกแบบและใช้โซลูชันการเรียนรู้ทั้งหมด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้และการพัฒนาควรเป็นผู้นำการทำงานร่วมกันกับผู้คนและมีความสนใจในการพัฒนาวิชาชีพของเพื่อนร่วมงาน ทักษะการคิดวิจารณญาณมีความสำคัญเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้และการพัฒนาจะต้องสามารถระบุแนวทางปฏิบัติร่วมกันและแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมได้ บุคคลนี้ต้องสามารถใช้เทคนิคการเรียนรู้ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและพัฒนาระบบที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของ บริษัท

ตำแหน่งนี้โดยปกติจะต้องมีการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีประสบการณ์ในการพัฒนาด้านการเรียนรู้หรือการออกแบบการเรียนการสอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้และการพัฒนามักทำงานเต็มเวลาในที่ทำงานและอาจจำเป็นต้องเดินทาง (Copyright 2017 PayScale.com https://www.payscale.com/research/US/Job=Learning_and_Development_Specialist/Salary)


วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560

8 Reasons Some People Don’t Like You (And How to Change It)

like you
1. คุณพยายามทำให้ทุกคนประทับใจ(YOU TRY TO IMPRESS EVERYONE)
2. คูณฉลาด (YOU’RE SMART)
3. คุณเป็น "คนรู้ทุกอย่าง" (YOU’RE A “KNOW-IT-ALL”)
4. คุณเป็นคนชอบนินทา (YOU’RE A GOSSIP)
5. คุณเป็นคนควบคุม (YOU’RE CONTROLLING)
6. คุณไม่ฟัง (YOU DON’T LISTEN)
7. คุณไม่คิดก่อนจะพูด(YOU DON’T THINK BEFORE SPEAKING)
8. คุณพยายามมากเกินไป (YOU TRY TOO HARD)

ที่มาฉบับเต็ม : https://www.powerofpositivity.com/reasons-people-dont-like-you-how-to-change/

วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560

Astronomy 101 - Big Numbers

smallerAndromeda.jpg
โดย Nick Greene
อัปเดตเมื่อ 02 มีนาคม 2017
จักรวาลของเรามีขนาดใหญ่ ใหญ่กว่าที่เราจะสามารถจินตนาการได้ ในความเป็นจริงระบบสุริยะของเราอยู่นอกเหนือความเข้าใจของพวกเราส่วนใหญ่ในการมองเห็นภาพได้อย่างแท้จริงในสายตาความรู้สึกของเรา ระบบการวัดที่เราใช้ยังไม่สามารถวัดตัวเลขขนาดใหญ่อย่างแท้จริงที่เกี่ยวข้องในการวัดขนาดของจักรวาล ระยะทางที่เกี่ยวข้องและมวลและขนาดของวัตถุที่มีอยู่ อย่างไรก็ตามมีทางลัดเพื่อทำความเข้าใจกับตัวเลขเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับระยะทาง


ลองดูที่หน่วยการวัดที่ช่วยให้ความใหญ่โตในมุมมองของจักรวาล

ระยะทางในระบบสุริยจักรวาล
บางทีความเชื่อเดิมของเราเกี่ยวกับโลกว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาล หน่วยวัดแรกของเราตั้งอยู่บนระยะทางโลกของเรากับดวงอาทิตย์ เราห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 149 ล้านไมล์ แต่ง่ายมากที่จะบอกว่าเราเป็นหน่วยดาราศาสตร์ (AU) หนึ่งหน่วย ในระบบสุริยะของเราระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ สามารถวัดได้ในหน่วยดาราศาสตร์เช่นกัน ตัวอย่างเช่นดาวพฤหัสบดีอยู่ห่างจากโลกประมาณ 5.2 AU ดาวพลูโตอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 30 AU "ขอบ" ด้านนอกของระบบสุริยะอยู่ที่ขอบเขตที่อิทธิพลของดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงดาว อยู่ห่างประมาณ 50 AU ห่างจากเราประมาณ 7.5 พันล้านกิโลเมตร

ระยะทาง
AU ทำงานได้ดีภายในระบบสุริยะของเราเอง แต่เมื่อเราเริ่มมองไปที่วัตถุที่อยู่นอกอิทธิพลของดวงอาทิตย์ระยะทางจะยากมากในการจัดการทั้งจำนวนและหน่วย

นั่นเป็นเหตุผลที่เราสร้างหน่วยวัดขึ้นอยู่กับระยะทางที่แสงเดินทางในปี เราเรียกหน่วยเหล่านี้ว่า "ปีแสง" แน่นอน ปีแสงเป็น 9 ล้านล้านกิโลเมตร (6 ล้านล้านไมล์)

ดาวฤกษ์ที่ใกล้ที่สุดกับระบบสุริยะของเราเป็นระบบดาวฤกษ์สามดวงที่เรียกว่า Alpha Centauri ซึ่งประกอบด้วย Alpha Centauri, Rigil Kentaurus และ Proxima Centauri ซึ่งใกล้เคียงกัน


Alpha Centauri อยู่ห่างจากโลกประมาณ 4.3 ปีแสง

ถ้าเราต้องการที่จะก้าวไปไกลกว่า "ละแวกใกล้เคียง" ของเรากาแล็กซีเกลียวใกล้เคียงที่สุดคือ Andromeda เมื่อประมาณ 2.5 ล้านปีแสงเป็นวัตถุที่ห่างไกลที่สุดที่เราสามารถมองเห็นได้โดยไม่ต้องใช้กล้องโทรทรรศน์ มีกาแลคซีไม่สม่ำเสมอสองแห่งที่เรียกว่ามีเมฆแมคเจลแลนขนาดใหญ่และเล็ก พวกเขาอยู่ที่ 158,000 และ 200,000 ปีแสงตามลำดับ

ระยะทาง 2.5 ล้านปีแสงมีขนาดใหญ่มาก แต่เพียงแค่ลดลงในถังเมื่อเทียบกับขนาดของจักรวาลของเรา ในการวัดระยะทางที่กว้างขึ้นพาร์เซก (parallax second) ถูกคิดค้นขึ้น พาร์เซกต์ประมาณ 3.258 ปีแสง นอกจากพาร์เซกระยะทางที่ใหญ่ขึ้นจะวัดเป็น kiloparsecs (thousand parsecs) และ megaparsecs (million parsecs)

อีกวิธีหนึ่งเพื่อแสดงจำนวนมากเป็นสิ่งที่เรียกว่าสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ระบบนี้มีพื้นฐานอยู่บนเลขสิบและเขียนเป็นแบบนี้ 1 × 101 จำนวนนี้เท่ากับ 10 ตัวเล็ก 1 ซึ่งอยู่ทางด้านขวาของ 10 แสดงจำนวนครั้งที่ 10 ใช้เป็นตัวคูณ ในกรณีนี้ครั้งดังนั้นจำนวนเท่ากับ 10 ดังนั้น 1 × 102 จะเหมือนกันกับ 1 × (10 × 10) หรือ 100 วิธีง่ายๆในการคิดตัวเลขเลขที่ทางวิทยาศาสตร์คือการเพิ่มจำนวนศูนย์เดียวกันที่ สิ้นเป็นจำนวนน้อยที่ด้านขวาของ 10

ดังนั้น 1 × 105 จะเป็น 100,000 ตัวเลขขนาดเล็กสามารถเขียนด้วยวิธีนี้เช่นกันโดยใช้พลังงานเชิงลบ (จำนวนทางด้านขวาของ 10) ในกรณีนี้จำนวนจะบอกจำนวนที่ย้ายจุดทศนิยมไปทางซ้าย ตัวอย่าง: 2 × 10-2 เท่ากับ 0. 02

https://www.thoughtco.com/astronomical-numbers-3071084