วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Time in our Hands

Time in our Hands By Stephen Cave
เวลาในมือของเราทุกคน

มันเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันอยู่ เมื่อก่อนเราจะทำอะไรบางอย่างอาจต้องใช้เวลาทั้งวันเช่นทำงานในโรงงานที่มีเครื่องจักรไอน้ำ ใช้เวลา 14 ชั่วโมง เพื่อทำอาหาร แต่ปัจจุบันเราสามารถเดินไปในห้างและซื้ออะไรต่อมิอะไรได้ วางแผนไปเที่ยวไหนก็ได้ เราสามารถทำอะไรได้เร็วขึ้นเป็นสองเท่าเกือบศตวรรษที่ผ่านมา
แต่เราก็ตกลงในห้วงของเวลา เรายังเป็นทาสของเวลา ปฏิทิน และมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น
เรายังใช้เวลาไม่คุ้มค่าโดยคิดแต่ว่ามันน้อยไป เราจะทำอย่างไรจากมุมมองนี้ โดยเราต้องควบคุมเวลาโดยใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด

9 กฏเหล็ก ถ้ามึงอยากพ้นชีวิตเหี้ยๆ

. . 1. ลุกขึ้นไปทำงานได้แล้วอีเหี้ย อย่าขี้เกียจ อย่าข้ออ้างเยอะอีห่า! . 2. เลิกรอพร้อมได้แล้วมึง! รอพร้อมทุกอย่าง สุดท้ายไม่ได้ทำห่าไรซักอย่าง! . 3. จำไว้นะ! ทุกอย่างแม่งขึ้นกับตัวมึง จักรวาลไม่ได้ให้หีให้แตดอะไรมึงทั้งนั้น! . 4. ความสำเร็จที่แม่งว่ากัน กฏดึงดูดจริงๆคือทฤษฎีหัวควย! ทุกอย่างแม่งเกิดจากการโคตรพ่อโคตรแม่ฝึก ฝึก และฝึกเท่านั้นสัส! . 5. เลิกใช้ชีวิตร่อนหีไปวันๆได้แล้ว จำไว้นะ ทุกวันมึงต้องก้าวหน้า ท่องไว้ให้ขึ้นใจอีดอก! . 6. อย่าทำตัวโลกสวยควยเบบี๋ อีห่า! มึงแหกตาดูโลกแห่งความจริงบ้าง โลกมันไม่ง่ายและแม่งไม่เคยง่าย มึงอย่าหวังว่าโลกนี้จะง่ายสำหรับมึง ทุกคนแม่งต้องสู้เพื่อสร้างชีวิตทั้งนั้น . 7. หยุดทำตัวโง่ๆให้คนอื่นพอใจได้ยัง อีหน้าโง่! คนเดียวในโลกนี้ที่มึงควรทำให้เค้าพอใจคือตัวมึงนะ ไม่ใช่คนอื่น อีควาย! . 8. เลิกเสียเวลาในการทำสิ่งที่ไม่ใช่ตัวมึง และไม่เคยใช่มึงเลย เลิกใช้ชีวิตส้นตีนๆภายใต้เงาและมุมมองของคนอื่นได้แล้ว . 9. และมึงเลิกนิสัยเหี้ยๆที่หวังเหี้ยไรลมๆแล้งๆซักที ไอสัส!มึงบ้าหรอ! ใช้ชีวิตแบบเดิม และหวังผลเพิ่มเติมที่เปลี่ยนไป ไอปัญญาอ่อน! #misterrichard

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

10 Benefits of Implementing an Organizational Excellence Model

ประโยชน์ 10 ประการของการนำรูปแบบการเป็นเลิศมาใช้ในองค์กร
1. จัดพื้นฐานให้เหมาะสมกับการพัฒนาองค์กร รวบรวมแนวทางการจัดการที่ดีที่สุด เป้าการจัดการที่สำคัญ (เช่น การกำกับดูแล,การเป็นผู้นำ การวางแผนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พนักงาน กระบวนการทำงาน ทรัพยากร การจัดการ, การวัดสมรรถนะ) สิ่งเหล่านี้สามารถใช้ในขั้นตอนใดก็ได้ วงรอบการพัฒนาขององค์กร องค์กรที่เพิ่งเริ่มต้นสามารถใช้การจัดการที่ดีที่สุดในการปฏิบัติถูกต้องตั้งแต่แรก ในขณะที่องค์กรที่องค์กรที่ไม่ได้วางแผนตั้งแต่แรกอาจต้องการเวลาในการปรับเปลี่ยนและสามารถสร้างจุดแข็งโดยใช้ประโยชน์จากโอกาสในการปรับปรุงการทำงาน
2. ให้แนวทางแบบบูรณาการและประสานงานเพื่อผลักดันผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม เลือกเส้นทางที่ดีสำหรับการดำเนินการที่เป็นเลิศ สำหรับการจัดการแต่ละส่วนที่สำคัญโดยการปฏิบัติที่และมาตรการที่สามารถใช้ในการวัดความคืบหน้า การวัดผล เน้นที่องค์กรปรับปรุงฐานข้อมูลและข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
3. ระบุความสัมพันธ์ระหว่างกันและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนการจัดการ แนวทางการบริหารจัดการที่ดีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการดำเนินการทั้งหมดรวมทั้งการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศที่โดดเด่น ตัวอย่างเช่น เอกสารเผยแพร่ความเป็นเลิศด้านองค์กรซึ่งรวมเอาการปฏิบัติของลูกค้ามุ่งเป้าไปที่ "การกำหนดความต้องการของลูกค้าและความคาดหวัง "เกี่ยวข้องโดยตรงกับ: การนำองค์กร การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่จะนำองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ การวางแผนโดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการวางแผนทางธุรกิจ การส่งเสริมให้พนักงานเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ออกแบบและวิเคราะห์กระบวนการ,การปรับปรุงกระบวนการทำงานเกี่ยวกับผู้รับบริการและคู่ค้า การวัดผลการปฏิบัติงานและการวัดระดับคุณภาพการบริการ'
4. ลดกิจกรรมที่ไม่สร้างคุณค่า กิจกรรมเสริมที่ไม่มีมูลค่า คือ กิจกรรมใด ๆ ที่ไม่เพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร กิจกรรมดังกล่าวอาจรวมถึงข้อผิดพลาด การทำซ้ำ แหล่งที่มาของลูกค้าและความไม่พอใจของพนักงานและกิจกรรมที่ไม่ได้นำไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กรและหน้าที่  สามารถลดกิจกรรมที่ไม่คุ้มค่าได้โดยการทำให้มั่นใจได้ว่ากิจกรรมการทำงานทั้งหมดในรอบปี องค์กรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจและโดยการลงทุน ในการป้องกันและกิจกรรมการประเมินเพื่อลดความล้มเหลว
5. มุ่งเน้นพนักงานสามารถนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น องค์กรที่มีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่สนับสนุนแผนองค์กร ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเพื่อให้พวกเขาสามารถเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งเสริมให้พนักงานแบ่งปันความคิดและข้อเสนอแนะที่มุ่งปรับปรุงมูลค่าและให้รางวัลและตระหนักถึงประสิทธิภาพที่ดีของบุคคลและทีมงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาแรงงาน
ขวัญกำลังใจและลดการขาดพนักงาน
6. จัดเตรียมโปรแกรมเทียบเคียงประสิทธิภาพ มาตรการด้านประสิทธิภาพเพื่อติดตามประสิทธิภาพภายในและเปรียบเทียบประสิทธิภาพภายนอกกับองค์กรอื่น ๆ แม้ว่าพนักงานที่ทำผลงานการเปรียบเทียบหรือการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่น ๆ เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการคิดริเริ่มนวัตกรรมการปรับปรุงและการส่งมอบผลการดำเนินงานที่โดดเด่น
7. จัดเตรียมรูปแบบความสำเร็จขององค์กรในระยะยาว เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานในทุกๆปี เป็นผลมาจากวัฒนธรรมองค์กรแห่งความเป็นเลิศที่พัฒนาขึ้น องค์กรที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศมีผู้นำที่เสริมสร้างยุทธศาสตร์ที่จำเป็นและใช้การสอบถามที่ดีเยี่ยมเพื่อสร้างจุดแข็งและมีส่วนร่วมกับพนักงานในการอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังดำเนินไปได้ดีและสิ่งที่ทำได้ดีกว่า
8. เติมเต็มโปรแกรมความเป็นเลิศอื่น ๆ โดยใช้โปรแกรมอื่น ๆ ริเริ่มเครื่องมือและเทคนิคสามารถนำมารวมกันให้ครอบคลุมการทำงานที่ดียิ่งขึ้น เช่น ISO 9001  รวมถึงเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ เช่น Six Sigma
9. เพิ่มผลตอบแทน แนวทางปฏิบัติให้เป็นรายการตรวจสอบที่ดีสำหรับการประเมินธุรกิจและ
ระบบการวัดที่สมดุลจะให้ผลการปฏิบัติงานอย่างละเอียด
10. การลงทุนที่คุ้มค่า การจัดการด้านคุณภาพเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการประสบความสำเร็จและผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้น

เรียบเรียงโดย เฉลิมชัย เอื้อวิริยะวิทย์ นักวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
http://organizationalexcellencespecialists.ca/wp-content/uploads/2016/03/10-Benefits-of-Implementing-an-Organizational-Excellence-Model.pdf

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

#โอ้เธอ

ขอให้ดูแลตัวเองดีๆนะ เราคงไปดูแลแบบเดิมไม่ได้แล้ว
เฉลิมชัย เอื้อวิริยะวิทย์ บนท้องฟ้าไม่เคยมีดาวที่มันสดใสให้มองขึ้นไป
แต่ว่าหัวใจ สว่างได้เพราะเธอ


แต่เรา..เวลาเรานั้นสั้นเกินไป
ไม่พอให้เตรียมหัวใจที่จะยอมรับทัน
Tai Pakpoom เวลาเป็นจำเลยของทุกอย่าง เวลาไม่ได้ช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้น มีแต่ตัวเราเท่านั่นที่จะทำให้มันดีขึ้นหรือแย่ลง
เฉลิมชัย เอื้อวิริยะวิทย์ ความรักมันอยู่ที่เราเสมอ รักแท้มีได้ทุกวันเลย แค่เขาไม่รักเราแค่นั้นเอง และไม่เคยเกี่ยวอะไรกับเขา
Tai Pakpoom เขาไม่รักเรามันก็เป็นสิทธิของเขา ที่เรายังรักเขาอยู่ก็ไม่เกี่ยวกับเขา เพราะตอนนี้มันก็คือรักและคิดถึงข้างเดียว
เฉลิมชัย เอื้อวิริยะวิทย์ ไม่หรอกครับ เราไม่ได้คิดถึงเขาหรอก เราคิดถึงเรื่องราวของเขาที่เราสร้างขึ้นสำหรับเรา และเรื่องราวนั้นมันก็ยังคงอยู่ที่เราครับ
Tai Pakpoom เราคิดถึงความทรงจำที่มีร่วมกับเขาที่มีแต่ความสุข เสียดายที่เราไม่สามารถเพิ่มความทรงจำดีๆร่วมกันอีกแล้ว
เฉลิมชัย เอื้อวิริยะวิทย์ เวลาในปัจจุบันมีค่าที่สุดครับ ทำวันนี้ที่อยู่ด้วยกันให้ดี มันไม่สำคัญหรอกครับว่าเขาคิดอย่างไรกับเรา เพราะไม่ว่าจะคิดอย่างไร เราก็ยังชอบเขาอยู่ดี ซักวันเมื่อเขารู้สึกตัวว่าขาดเราไม่ได้ และเราคือความสุขของเขา เขาก็จะบอกเราเองแหละครับ ว่าเขาคิดยังไง
ความสัมพันธ์ล้วนคงอยู่แต่ในปัจจุบันครับ
Tai Pakpoom อยู่กับปัจจุบัน และทำให้เหมือนมันคือวันสุดท้ายในชีวิต เพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะยังลืมตาขึ้นมาอีกหรือไม่ ส่วนอดีตคือบทเรียนเพื่อให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
เฉลิมชัย เอื้อวิริยะวิทย์ อยู่กับปัจจุบันครับ และอย่าไปกังวลกับอนาคตที่ถูกสร้างมาจากอดีต สร้างความเป็นไปได้จากบริบทที่เรามีนะครับ
Tai Pakpoom ขอบคุณครับที่สั่งสอนและแนะนำเสมอมา หลังจากนี้จะอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้น ปล่อยวางอดีต และกล้าเผชิญหน้ากับอนาคต ครับ
เฉลิมชัย เอื้อวิริยะวิทย์ ความรักไม่ทำให้เราเสียใจได้หรอกครับ มันไม่ได้เก่งขนาดนั้น
มีแต่เราแหละครับที่ทำให้เราเสียใจ อันเนื่องมาจากความคาดหวังของเราเอง
สร้างความเป็นไปได้ัใหม่ ให้มันเป็น'เกมส์'ของชีวิตเรา ที่เราจะสนุกและตื่นเต้นไปกับมันได้สิครับ
Tai Pakpoom ถ้าความรักเป็นเหมือน "เกมส์" ผมคงแพ้มาแล้ว และตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมเริ่มตาใหม่ ขอทบทวนความผิดพลาดจากการแพ้ เพื่อถ้าเริ่มเล่นใหม่จะชนะมั่งครับ
เฉลิมชัย เอื้อวิริยะวิทย์ เวลาเราเต้นรำ มันไม่มีเหตุผล มันไม่มีที่ไหนที่เราต้องไป เราอยู่กับสิ่งตรงหน้า อยู่กับปัจจุบัน และก็สร้างก้าวต่อไปของการเต้นรำ เป็นความสุข และการค้นพบ 
เต้นรำไปกับชีวิตสิครับ ไม่ต้องแพ้ไม่ต้องชนะ เต้นๆ กันไป
Tai Pakpoom นั้นสินะครับ ความรักไม่ใช่การแข่งขัน ไม่จำเป็นต้องมีแพ้ มีชนะ ขอแค่เพียงเราไปพร้อมกันได้ คงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
เฉลิมชัย เอื้อวิริยะวิทย์ บางวันฝนมันก็ตก บางวันก็แดดออก บางวันก็แดดออกและฝนตก ชีวิตมันไม่ได้มีเหตุผลทุกเรื่องหรอกครับ บางครั้งมันก็แค่สิ่งที่เกิดขึ้น
Tai Pakpoom ทุกอย่างล่วนไม่แน่นอน แค่เราต้องหาความสุขจากมันให้ได้ไม่ว่าจะเหตุการณ์ไหนก็ตาม
เฉลิมชัย เอื้อวิริยะวิทย์ ลองใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันสิครับ ราวกับว่าชีวิตคือการเต้นรำ (dance) ไปในปัจจุบัน (now) ไม่มีอดีต ไม่มีอนาคต มีแต่ now และทั้งหมดก็คือการ dance ไม่มีที่ไหนที่เราจากมา ไม่มีที่ไหนที่เราต้องไปจริงๆ อาจจะทำให้คุณสนุกกับชีวิตมากขึ้นครับ
Tai Pakpoom นั้นสินะครับ แค่ปล่อยชีวิตไปตามจังหวะของมัน
เฉลิมชัย เอื้อวิริยะวิทย์ ใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่าครับ ทุกอย่างก็เป็นไปได้หมดนะครับ อยู่ที่เราอนุญาตให้มันเป็นไปได้ ในทุกลมหายใจที่มีชีวิตอยู่
Tai Pakpoom ทุกอย่างเป็นได้ทั้งหมด และทุกอย่างล่วนไม่แน่นอน ปล่อยชีวิตไปตามจังหวะของมัน อีกไปใช้ชีวิตอีกครั้ง
เฉลิมชัย เอื้อวิริยะวิทย์ เลือก ทำ และรับผิดชอบกับผลกระทบที่เกิดขึ้น พี่ว่าน่าจะพอนะ
Tai Pakpoom ครับ ตอนนี้ก็กำลังรับผลจากการกระทำจากที่ผ่านมาอยู่ครับ