วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551

OSWorkflow

OSWorkflow is fairly different from most other workflow systems available, both commercially and in the open source world. What makes OSWorkflow different is that it is extremely flexible. This can be hard to grasp at first, however. For example, OSWorkflow does not mandate a graphical tool for developing workflows, and the recommended approach is to write the xml workflow descriptors 'by hand'. It is up to the application developer to provide this sort of integration, as well as any integration with existing code and databases. These may seem like problems to someone who is looking for a quick "plug-and-play" workflow solution, but we've found that such a solution never provides enough flexibility to properly fulfill all requirements in a full-blown application.

OSWorkflow แตกต่างจากระบบ workflow อื่นๆ ซึ่งส่วนมากที่มีให้ใช้ทั้งฝั่ง commercial และโลกของฝั่ง open source อะไรทำให้ OSWorkflow แตกต่างตรงมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมาก เป็นต้นว่า OSWorkflow ไม่มีเครื่องมือกราฟฟิคสำหรับที่พัฒนาworkflows, และการเขียน xml workflow descriptors ด้วยการพิมพ์เข้าไปเอง ทำให้ผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถจะจัดบูรณาการได้หลายๆ แบบทั้ง code และ database อาจจะดูเป็นปัญหาให้ใครบางคนซึ่งกำลังรีบค้นหาอย่างรวดเร็ว"plug-and-play" workflow solution , แต่เราไม่เคยพบปัญหาจนขนาดที่มันไม่สามารถจัดเตรียมอย่างพอได้ มันเปลี่ยนแปลงได้ทำให้บรรลุผลอย่างเหมาะสมเพียงพอตามความต้องการทั้งหมดของ application

OSWorkflow gives you this flexibility.

OSWorkflow can be considered a "low level" workflow implementation. Situations like "loops" and "conditions" that might be represented by a graphical icon in other workflow systems must be "coded" in OSWorkflow. That's not to say that actual code is needed to implement situations like this, but a scripting language must be employed to specify these conditions. It is not expected that a non-technical user modify workflow. We've found that although some systems provide GUIs that allow for simple editing of workflows, the applications surrounding the workflow usually end up damaged when changes like these are made. We believe it is best for these changes to be made by a developer who is aware of each change. Having said that, the latest version provides a GUI designer that can help with the editing of the workflow.

OSWorkflow สามารถพิจารณาได้ตั้งแต่"ระดับต่ำ" ที่จะนำ workflow ไปใช้ สถานการณ์เหมือน"loops"และ"conditions" อาจจะถูกแสดงโดยไอคอนกราฟฟิคในระบบ workflow หรืออื่นๆ"ที่ถูก code "ใน OSWorkflow ภาษาการเขียนสคริปถูกใช้เพื่อเจาะจง conditions มันไม่จำเป็ต้องใช้เทคนิคในการแก้ไขworkflow มากนัก ระบบได้จัดเตรียม GUI ทำให้สามารถแก้ไข workflows ได้อย่างง่ายดาย โดยปกติสิ่งแวดล้อมโปรแกรม workflow บ่อยครั้งที่จะทำเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เวอร์ชันท้ายสุดได้มีการจัดเตรียมGUI สำหรับผู้ออกแบบที่ช่วยให้แก้ไข workflow ได้


อ้างอิงจาก http://www.opensymphony.com/osworkflow/

http://wiki.opensymphony.com/display/WF/Manual

ไม่มีความคิดเห็น: