วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2551

เขาพระวิหาร

ที่นี่แหละที่ทางขึ้นอยู่ฝั่งไทย แต่ตัวปราสาทเป็นของเขมร
ไม่ต้องกลัวครับ ตอนนี้สิทธิ์เป็นของเค้าแล้วไม่ต้องอาศัยความได้เปรียบทางขึ้นกันแล้วครับ
ตอนนี้ทางเขมรสร้างกระเช้าขึ้นปราสาทแล้วเสร็จเร็วๆ นี้

ไม่มีความคิดเห็น: