วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2551

วิพากย์สังคมไทย มิ.ย.51

ช่วงนี้ฟังข่าวแล้วไม่ค่อยชอบหลายๆ อย่างในบ้านเมืองเราเลย

1. ประชาธิปไตย ที่จริงแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น: