วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

University introdue

http://www.incheon.ac.kr/eng/
http://www2.yonsei.ac.kr/songdo/files/Songdo.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan018745.pdf
http://www.flcities.com/membership/international/files/E2CC01422BF3440E86C702F4FB09584D.pdf
http://search.korea.net:8080/intro_korea2008/politics/pdf/02_14.pdf
http://www.akes.or.kr/eng/papers(2010)/ifez.pdf

ไม่มีความคิดเห็น: