วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

แล้วนิพพานคืออะไร

ถ้ามีคำพูดว่า

1 จะพูดว่า นิพพานเป็นสิ่งที่มี ก็ไม่ใช่

2 จะพูดว่า นิพพานเป็นสิ่งที่ไม่มี ก็ไม่ใช่

3 จะพูดว่า นิพพานเป็นสิ่งที่มีและไม่มี ก็ไม่ใช่

4 จะพูดว่า นิพพานไม่เป็นสิ่งที่มีและไม่มี ก็ไม่ใช่

ไม่มีความคิดเห็น: