วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555

หวังมากไปก็เป็นทุกข์

ถือสุขหวังสุข ทุกข์ก็จะเจือมาด้วยเสมอ
เฉยๆ รู้ก็รู้ ทุกข์ก็ทุกข์ สุขก็สุข
ทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไป
ไม่ว่าเรื่องดีหรือร้ายก็ตาม
ไม่สามารถเก็บเวลาใดๆ ไว้ได้
อยู่ที่จะจัดการมันอย่างไรมากกว่า

ไม่มีความคิดเห็น: