วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553

คำสอนของบิดานางวิสาขา

1. ไฟในไม่ควรนำออก
2. ไฟนอกไม่ควรนำเข้า
3. ควรให้แก่ผู้ที่่ให้
4. ไม่ควรให้แก่ผู้ที่ไม่ให้
5. ควรให้ท้งแก่ผู้ที่ให้และผู้ที่ไม่ให้
6. พึงนั่งเป็นสุข
7. ควรบริโภคในเป็นสุข
8. ควรนอนให้เป็นสุข
9. ควรบำเรอไฟ
10. ควรนอบน้อมเทวดาภายใน

ไม่มีความคิดเห็น: