วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553

ความรู้สึกดี แค่ให้กันมันสัมผัสได้

ไปค่ายมา ทดสอบสมมติฐานว่า
คนเรารู้จักกัน ทำให้อะไรเปลี่ยนไปมากกว่าเดิม
จากคนไม่รู้จักกันเดินผ่านกันไป ไม่เคยสนใจ
แต่เมื่อรู้จักกัน มีความรู้สึกดีๆ ให้กัน
กลับมามีรอยยิ้มบนใบหน้าให้แก่กัน
มีความสุขครับ
แม้เวลาอยู่ด้วยกันจะไม่มาก
แต่การมอบความปรารถนาดีให้กันมันสัมผัสได้จริงๆครับ

ไม่มีความคิดเห็น: