วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2553

ทุกคน - บางคน - ใครสักคน - ไม่มีใคร

เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคน 4 คน...
This is a story of four people.
แต่ละคนมีนามว่า
"ทุกคน" "บางคน" "ใครสักคน" และ "ไม่มีใคร"
Their name are 'everyone', 'Someone','anybody' and 'no one'respectively.
มีงานสำคัญงานหนึ่งที่จะต้องทำให้เสร็จ
There is an important job which needs to be done.
"ทุกคน" มั่นใจว่า "บางคน" จะทำ
'everyone' feels confident that 'Someone' will do it.
"ใครสักคน" ควรจะทำให้เสร็จแต่ "ไม่มีใคร" ทำ
'Anybody' should get it done.. but 'no one' do it.
"บางคน" โมโห เพราะเป็นงานของ "ทุกคน"
'Someone' is angry because it is all 'everyone''s job.
"ทุกคน" คิดว่า "ใครสักคน" ควรจะทำ
'Everyone' thinks 'someone' should do it.
แต่ "ไม่มีใคร" ระลึกได้ว่า "ทุกคน" ไม่ได้ทำ
But 'No one' realize 'everyone' doesn't do that.
เรื่องนี้จบลงที่ "ทุกคน" กล่าวโทษ "บางคน"
In the end, everyone blames 'Someone'
ในขณะที่ "ไม่มีใคร" ทำในสิ่งที่ "ใครสักคน" ควรจะทำให้เสร็จ!!!
Whilst no one do job that 'anybody' should have done!!! \0_0/

---
หลังจากอ่านบทความนี้แล้ว สิ่งแรกที่พวกเราจะทำคือทำงานของตัวเองไป
After reading, the first thing we should do our job.

ไม่มีความคิดเห็น: