วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

STAMP - The Devil เนื้อเพลง แปล

เพลง The Devil
ศิลปิน แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข


Does every devil look like you.
Smell like you. Feel like you.
Does every devil look like this.
Smell like this. Talk like this.

Cause there's nobody in
the world like you
They don't smile with
their eyes like you
And if the darkness Is
the way go through
I will follow you

To anywhere you go
Everywhere you go
I will follow you
I will follow you through
To anywhere you go
Everywhere you go
I will follow you
I will follow you through
I will follow you
I will follow you through

Does every devil look like you.
Smell like you. Feel like you.

Cause there's nobody in
the world like you
They don't smile
with their eyes like you
And if the darkness Is
the way go through
I will follow you

To anywhere you go
Everywhere you go
I will follow you
I will follow you through
To anywhere you go
Everywhere you go
I will follow you
I will follow you through

I will follow you
I will follow you through
I will follow you
I will follow you through
ถ้าปีศาจทุกคนมีลักษณะเหมือนคุณ
กลิ่นเหมือนคุณ รู้สึกเหมือนคุณ
ปีศาจทุกคนมีลักษณะเช่นนี้
กลิ่นเช่นนี้ พูดคุยแบบนี้

เพราะไม่มีใครในโลกเหมือนคุณ
พวกเขาไม่ได้ยิ้มด้วย
สายตาของเขาไม่เหมือนคุณ
และถ้ามีความมืดอยู่ฉันจะตามคุณไป

ไปทุกที่ที่คุณไป
ทุกที่ที่คุณไป
ฉันจะตามคุณ
ฉันจะติดตามคุณไป
ไปทุกที่ที่คุณไป
ทุกที่ที่คุณไป
ฉันจะตามคุณ
ฉันจะติดตามคุณไป
ฉันจะตามคุณ
ฉันจะติดตามคุณไป

ปีศาจทุกคนมีลักษณะเหมือนคุณ
กลิ่นเหมือนคุณ รู้สึกเหมือนคุณ

เพราะไม่มีใครในโลกเหมือนคุณ
พวกเขาไม่ได้ยิ้มด้วย
สายตาของเขาไม่เหมือนคุณ


และถ้ามีความมืดอยู่ฉันจะตามคุณไป

ไปทุกที่ที่คุณไป
ทุกที่ที่คุณไป
ฉันจะตามคุณ
ฉันจะติดตามคุณไป
ไปทุกที่ที่คุณไป
ทุกที่ที่คุณไป
ฉันจะตามคุณ
ฉันจะติดตามคุณไป

ฉันจะตามคุณ
ฉันจะติดตามคุณไป
ฉันจะตามคุณ
ฉันจะติดตามคุณไป

ไม่มีความคิดเห็น: