วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

"โอกาส กับ ความสามารถ" ... (ประโยคย้อนแสง : ประภาส ชลศรานนท์)

มี คำ อยู่ สอง คำ
ที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จในชีวิต 
นั่นคือคำว่า "โอกาส" และ "ความสามารถ"
สองคำนี้มีความสัมพันธ์กันและแตกต่างกัน
"โอกาส" เป็นของที่ไม่ใช่ของเรา แต่เป็นของที่คนอื่นหยิบยื่น
"ความสามารถ" เป็นของของเรา ไม่ว่าจะมีมาตั้งแต่เกิดหรือสร้างขึ้นมาเอง

"โอกาส"
เป็นของที่เกิดขึ้นมาแล้วก็หายวับไปได้ เพราะมันเป็นของของคนอื่น

"ความสามารถ"
ต่างหากที่จะไม่หายไปไหน เพราะเราสร้างมันขึ้นมาเองได้ด้วยคาถาที่มีชื่อว่า "ความพยายาม"

การเกิดมาเป็น "คนด้อยโอกาส" จึงไม่น่ากลัวเท่ากับเกิดมาเป็นคน "ด้อยความสามารถ"

ความสัมพันธ์ที่น่าสนใจที่สุดของคำสองคำนี้ก็คือ

ทุกครั้งที่ขีด "ความสามารถ" เพิ่มขึ้น

"โอกาส" ก็มักจะเพิ่มตามมาไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

ไม่มีความคิดเห็น: