วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

"ทัศนคติ" ... (ประโยคย้อนแสง : ประภาส ชลศรานนท์)

คนหนึ่ง ได้รับพรสวรรค์มามากกว่าคนอื่น
คนหนึ่ง ได้เอกสิทธิ์ ได้การศึกษาหาความรู้ดีกว่าคนอื่น
คนหนึ่ง ไม่ได้ทั้งสองอย่าง

แล้วคนไหนเล่าจะถูกพยากรณ์ว่า เขาจะเป็นมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่
ทั้งพรสวรรค์ ทั้งเอกสิทธิ์ ไม่ใช่เส้นลายมือสำคัญที่จะพยากรณ์ได้เลย

สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนเลือกเองได้ ไม่ต้องได้รับจากพระเจ้า
และไม่ต้องไ้ด้รับดีเอ็นเอจากบรรพบุรุษ

สิ่งเดียวเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์ยิ่งใหญ่

"ทัศนคติ"

ไม่มีความคิดเห็น: