วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

"ความรู้ -> ปัญญา" ... (ประโยคย้อนแสง : ประภาส ชลศรานนท์)

เมื่อเราเอาสิ่งที่ไม่เคยเห็น ไม่เคยได้ยิน
ไม่เคยสัมผัสมาไว้ในใจ นั่นคือ

"ความรู้"


และเมื่อเราเอาสิ่งที่เราเคยเห็น
เคยได้ยิน เคยสัมผัสออกมาวางข้างนอก นั่นคือ

"ปัญญา"

ไม่มีความคิดเห็น: