วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2552

เพราะเคยไม่รู้ และยังไม่รู้อีกเยอะ

" เรารู้ว่าหนังสือไม่ใช่วิธีการที่จะให้คนอื่นมาคิดแทนเรา

ในทางตรงข้าม มันคือเครื่องมือที่กระตุ้นให้เราคิดได้ไกลมากยิ่งขึ้น "

" ครูเปิดประตูให้ แต่คุณจะต้องเดินเข้าไปด้วยตัวคุณเอง "

" วรรณคดี ย่อมไม่นำไปในทางที่ผิด "

" ความหิวแก้ด้วยอาหาร ความเขลาแก้ด้วยการศึกษา "

" ถ้าไม่ศึกษาเพิ่มเติมขึ้นทุกๆ วัน ก็จะล้าหลังลงทุกๆ วัน "

" การศึกษาเปรียบเสมือนพายเรือทวนน้ำ ถ้าไม่รุดหน้าก็ถอยหลัง "

" เลี้ยงลูกชายโดยไม่ให้การศึกษา ก็เหมือนเลี้ยงลา

เลี้ยงลูกสาวโดยไม่ให้การศึกษา ก็เหมือนเลี้ยงหมู "

" เงียบลง คุณจึงจะคิดได้

ถ้าคุณไม่เงียบ คุณจะไม่ได้ยินทุกอย่างที่คนพูดกับคุณ

เพราะว่าใจคุณพะวงอยู่กับสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้แล้ว

เรียนรู้ที่จะฟัง ฟังด้วยหัวใจของคุณ "

" หนังสือทุกเล่มอ่านอย่างละเอียด แบบขบเคี้ยวเพื่อให้ได้เนื้อแท้ของมัน "

" ผู้ใดรู้จักใช้พู่กัน จะไม่ต้องขอทานเขากิน "

" อุดมการณ์เล็กนิดเดียว แต่ใจใหญ่ ผลสุดท้ายย่อมแย่

ลังเลโลเล สุดท้ายย่อมเสียใจ "

" เรียน จึงรู้ว่าตนเองด้อยความรู้

สอน จึงรู้ว่าลำบาก

ผู้ที่รู้ว่าด้อยความรู้ จึงจะเตือนตัวเองได้

ผู้ที่รู้ว่าลำบาก จึงจะฝึกตนให้เข้มแข็ง "

" ไม่เป็นจึงต้องเรียน ไม่รู้จึงต้องถาม "

" พูดถึงอะไรก่อนอะไรหลัง ความรู้ต้องมาก่อน

พูดถึงอะไรสำคัญที่สุด ความประพฤติย่อมสำคัญที่สุด "

" การเรียนภาษาต่างประเทศนั้นไม่ยาก มันก็เหมือนกับการคบเพื่อน

ยิ่งคบก็ยิ่งคุ้นเคย พบหน้ากันทุกวัน มิตรภาพก็ยิ่งสนิทแน่นแฟ้น "

" คนที่เก่งทุกทาง แท้จริงคือคนที่ไม่มีอะไรเก่งจริงสักอย่าง

คนที่รอบรู้ไปหมดทุกเรื่อง แท้จริงคือคนที่ไม่เชี่ยวชาญอะไรเลย "

ไม่มีความคิดเห็น: