วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Paramount SQ-J

Size: 40"
Top: Red Cedar
Back & Sides: Mahogany
Fingerboard&bridge: Rosewood Mahogany
Neck: Mahogany
Pick up: Paramount with tuner

ไม่มีความคิดเห็น: