วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559

การตั้ง Action ให้กับกีต้าร์

 (right click – save as)
 
 
Steel-string acoustic guitar Bass E Treble E
Action at the 1st fret   .023"   .013"  
Action at the 12th fret   .090"   .070"  
Relief: .002" at the 8th fret          
Nylon-string acoustic guitar Bass E Treble E
Action at the 1st fret   .030"   .024"  
Action at the 12th fret   .156"   .125"  
Relief: .002" at the 8th fret          
Electric guitar Bass E Treble E
Action at the 1st fret   .024"   .010"  
Action at the 12th fret   .078"   .063"  
Relief: .001" at the 8th fret          
Bass Bass E Treble G
Action at the 1st fret   .022"   .020"  
Action at the 17th fret   .105"   .094"  
Relief: .014" at the 7th fret          

ไม่มีความคิดเห็น: