วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สมการแห่งความสำเร็จ


 / 


ผมได้มีโอกาสอ่านผลงานของ ดร.คาซูโอะ อินาโมริ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท เคียวเซร่า ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ท่านได้ให้สูตรของความสำเร็จไว้อย่างน่าสนใจมากทีเดียว สูตรนี้มีอยู่ดังนี้ครับ
ความสำเร็จ = ความสามารถ x ความพยายาม x ทัศนคติ
สูตรนี้ผมเชื่อว่า น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับ ตีความกันง่ายๆ ก็คือ ความสำเร็จที่เราต้องการนั้นมันมาจาก 3 ปัจจัย ก็คือ
  1. ความสามารถของตัวเราเอง ว่าเราเองมีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในจุดนั้นมากน้อยเพียงใด จริงๆเรื่องของความสามารถก็คือเรื่องของ Competency นั่นเอง การที่เราจะทำงานได้สำเร็จได้นั้น เราเองจะต้องมีทั้งความรู้ ทักษะ และความสามารถในการสร้างสิ่งนั้น เรื่องของความสามารถนั้น สร้างกันได้ไม่ยากครับ ก็คือ การฝึกฝน และการหมั่นพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เรื่องนี้ต้องอาศัยวินัยในตนเองอย่างมากทีเดียว ใครที่มีวินัยในตนเองมากหน่อย ก็จะสร้างความสามารถได้เร็ว
  2. ความพยายาม ความพยายามในความหมายของ ดร.อินาโมริ ก็คือ ความมุ่งมั่น และความตั้งใจจริงที่จะพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จ หรือความตั้งใจมุ่งมั่นในการทำงานของเรา โดยไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคต่างๆ เข้าข่ายว่า ท้อได้ แต่ห้ามล้มเลิกครับ
  3. ทัศนคติ ตัวนี้เป็นตัวที่ ดร.อินาโมริ เน้นความสำคัญเป็นอย่างมากทีเดียว ซึ่งก็คือ มุมมองและความเชื่อของตนเองต่อเรื่องราวต่างๆ เช่น การมองโลกในแง่ดี การคิดบวก
สามปัจจัยนี้ถ้าทำเป็นสมการตัวเลขขึ้นมา จะมีสองตัวที่เป็นตัวเลขบวกเสมอ กล่าวคือ เราสามารถดูผลของสมการนี้ได้ โดยการประเมินตัวเองอย่างง่ายเช่น
ความสามารถนั้น จะมีหน่วยตั้งแต่ 1 – 100 ส่วนความพยายาม ก็จะมีหน่วยตั้งแต่ 1-100 เช่นกัน แต่ปัจจัยทัศนคตินั้น มีหน่วยตั้งแต่ -100 ถึง 100 ดังนั้นถ้าเราเอาตัวเลขทั้งหมดมาประเมินดูความสำเร็จของตัวเองแล้ว ปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดต่อความสำเร็จ ก็คือ “ทัศนคติ”นั่นเองครับ
เพราะถ้าใครที่มีทัศคติที่ติดลบ ผลการคำนวณจะออกมาเป็นผลลบทันทีครับ ลองดูก็ได้ครับ แทนค่าสมการด้วยตัวเลขนะครับ
ความสามารถ x ความพยายาม x ทัศนคติ = ความสำเร็จ
50 x 50 x 50 = 125,000
หรือถ้าอีกคนนึงเป็นดังนี้
50 x 50 x -50 = -125,000
เห็นความแตกต่างมั้ยครับ แค่เพียงทัศนคติแบบลบ ก็ทำให้ความสำเร็จของเราติดลบได้ทันที แม้ว่าเราจะมีความสามารถ และมีความพยายามมากเพียงใดก็ตาม นี่ความความสำคัญของทัศนคติจนมีนักจิตวิทยาแห่งความสำเร็จหลายคนถึงกับบอกไว้เลยว่า “ทัศนคติที่ดี เป็นพื้นฐานที่สำคัญของความสำเร็จ” ความสามารถยังพัฒนาได้ไม่ยาก ความพยายาม ก็ยังพอที่จะทำให้เกิดได้ แต่ทัศนคตที่ลบแล้วนั้น ยากมากครับที่จะเปลี่ยนให้เป็นบวก แต่จะยากเพียงใดก็ตาม ถ้าเราเห็นความสำคัญ เราก็จะต้องเปลี่ยนค่าลบของทัศนคติให้เป็นค่าบวกกันนะครับ เพื่อความสำเร็จในชีวิตของเราไงครับ

ไม่มีความคิดเห็น: