วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ความรักหรือเพลง ต้องมีตอนจบ ท่อนจบด้วยหรอ

ความ "รัก" ก็เหมือนเพลงจะให้ไพเราะ สนุก หรือซึ้งซักแค่ไหน สุดท้ายเพลงนั้นก็ต้องมีท่อนจบ :)

ไม่มีความคิดเห็น: