วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

วิถีแห่งความรู้แจ้ง

พระอาจารย์ ปราโมทย์ ปราโมทโช

เสียงอ่าน
http://www.archive.org/details/pramote_vitehangkwamroojang

http://audio.palungjit.com/showthread.php?t=332

http://d.igetweb.com/index.php?mo=3&art=69280

http://www.ideaforlife.net/dhamma/sound/pramote/book/vitehangkwamroojang.html

หนังสือ
http://www.wimutti.net/books/vidhi2/main.htm

ไม่มีความคิดเห็น: