วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

กฎแห่งแรงดึงดูด

 • เราคิดอะไรได้อย่างนั้น คิดดีได้ดี คิดไม่ดีได้สิ่งไม่ดี
 • คิดจดจ่อ ครุ่นคิดกับสิ่งที่เราร้องขอ
 • แล้วสิ่งที่เราร้องขอจะเป็นจริง
 • เราคิดอะไรให้ดูอารมณ์ของเราขนาดนั้น
 • อารมณ์ดีย่อมดึงดูดสิ่งดี ๆ เข้ามา
 • หากอารมณ์ไม่ดีก็คิดถึงบรรยากาศดี ๆ สิ่งที่เราชอบ
 • กฎแห่งแรงดึงดูดมีกระบวนการคือ เชื่อ ขอ รับ
 • เชื่อ คิด พูด เสมือนว่าได้สิ่งนั้นแล้ว
 • รับ รู้สึกว่าได้สิ่งนั้นแล้ว
 • หากเริ่มต้น เริ่มดึงดูดกับเรื่องเล็ก ๆ ก่อน แล้วดึงดูดสิ่งใหญ่ ๆ เป็นการฝึกทักษะจนใช้กฎได้อย่างชำนาญ
 • ดึงดูดสิ่งเล็กกับสิ่งใหญ่ก็ใช้กฎเท่า ๆ กัน เช่น เงินหนึ่งบาทกับเงินล้านบาท
 • คิดไว้ล่วงหน้า
 • คาดหวังในสิ่งที่ต้องการ สิ่งไม่ต้องการไม่ต้องไปคิดถึงมัน
 • เห็นคุณค่าตัวเอง เห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนมี แล้วสิ่งดี ๆ ก็จะเข้ามา
 • ขอบคุณล่วงหน้า
 • สร้างมโนภาพว่าคุณกำลังมีความสุขกับสิ่งที่คุณร้องขอ
 • ใช้กฎแห่งแรงดึงดูดเป็นกิจวัตร
 • ก่อนนอนคิดทบทวน หากคิดผิดคิดใหม่ ปรับแผนการใช้กฎใหม่ สร้างจิตนาการความรู้สึกดี ๆ ต่อสิ่งร้องขอใหม่
 • มีความสุขตลอดเวลา
 • ไม่คิดลบ ไม่ทำลบ ไม่พูดลบ
 • ทำตัวเองให้สมบูรณ์ให้ดีแล้วค่อยช่วยผู้อื่น
 • ทำบุญ
 • รักเคารพตัวเอง หาจุดเด่นของตัวเอง
 • เรื่องขำ ๆ หัวเราะทำให้อารมณ์ดีได้
 • คิดถึงความร่ำรวย อย่าคิดถึงหนี้สิน
 • คิดถึงสุขภาพที่แข็งแรง ความหนุ่มสาว อย่าคิดโรคภัย ความแก่ชรา
 • เมื่อเจ็บป่วยก็คิดว่าต้องหาย กินยาแล้วต้องดี
 • เราต่อต้านสิ่งใดเราก็จะได้สิ่งนั้น
 • คิดถึงสิ่งร้ายได้สิ่งร้าย
 • กฎแห่งแรงดึงดูดใช้ได้ไม่จำกัด ยิ่งใช้เยอะยิ่งดี ยิ่งเกิดทักษะ
 • สลัดออกจาก กรอบความเชื่อของสังคม อดีตเก่า ๆ ไม่ยึดติด กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ถ้าคิดว่าเกิดมาจนก็จะจนไปตลอด
 • ใครร้ายมาให้ดีตอบ ให้ความรักกลับไป
 • เชื่อกฎแห่งแรงดึงดูดโดยไม่ต้องสงสัย
 • ใส่พลังการคิดบวกเข้าไปในทุกเรื่องที่คิด
 • ดึงสิ่งดี ๆ เข้ามา
 • ทำในสิ่งที่รัก
กระบวนการแห่งการดึงดูด
1. Ask
2. Believe
3. Receive

ขอหรือโฟกัสในสิ่งที่ต้องการ, เชื่อมั่นว่ามันจะต้องเกิดขึ้น, รับในสิ่งที่ขอ

ไม่มีความคิดเห็น: