วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2552

หลวงปู่ฝากไว้

หลวงปู่ฝากไว้

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

เป็นพระอริยะสงฆ์ที่ผมเกิดไม่ทัน แต่ผมชอบ ชอบความง่าย ชอบความตรงของท่าน โดยเฉพาะ หลวงปู่ฝากไว้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น: