วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2552

การพัฒนาโปรแกรมช่วยสอนวิชาแคลคูลัสด้วยภาษาจาวา

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
http://www.mcupl.th.edu/main/media/article06.html

JLab เป็นซอฟต์แวร์ช่วยพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวา
และเป็นชุดปฏิบัติการและทดสอบในห้องปฏิบัติการซอฟต์แวร์

http://www.cp.eng.chula.ac.th/~somchai/JLab/จาวากับแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน
http://www.no-poor.com/article/java.htm

ภาษาจาวา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2

การสร้างเกมด้วยภาษาจาวา
http://202.28.94.55/web/320491/2546/seminar/g2/web_word.htm

http://www.learn.in.th/course.html
ไม่มีความคิดเห็น: