วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

วัตถุเรียนรู้

[A Learning Object is] any entity, digital or non-digital, which can be used, re-used or referenced during technology supported learning. Examples of technology supported learning include computer-based training systems, interactive learning environments, intelligent computer-aided instruction systems, distance learning systems, and collaborative learning environments. Examples of Learning Objects include multimedia content, instructional content, learning objectives, instructional software and software tools, and persons, organizations, or events referenced during technology supported learning.(http://www.ibm.com/developerworks/xml/library/x-think21.html)
วัตถุเรียนรู้ คือ อะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลหรือไม่ใช่ก็ได้ ซึ่งสามารถใช้ นำมาใช้ใหม่ หรือนำมาอ้างอิงถึงเทคโนโลยีที่มาสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวอย่างของเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้ที่บรรจุอยู่ในระบบเทรนนิ่งที่ใช้ฐานบนคอมพิวเตอร์ สภาวะการเรียนรู้ที่มีการโต้ตอบ CAI อันชาญฉลาดต่างๆ การเรียนรู้ทางไกล การเรียนรู้ร่วมกัน ตัวอย่างของวัตถุเรียนรู้ บรรจุอยู่ในเนื้อหาต่างๆ ที่เป็นรูปแบบมัลติมีเดีย คำแนะนำ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ คำแนะนำของซอฟต์แวร์ ตัวคน องค์กรหรือเหตุการณ์อื่นใดที่มีการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียนรู้

ไม่มีความคิดเห็น: