วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

กลัวอะไร

"อย่ากังวลว่าผู้อื่นจะไม่เข้าใจตนเอง

พึงกังวลว่าตนเองจะไม่เข้าใจผู้อื่น

จงพยายามหาทาง ที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจ"

"อย่ากังวลว่าจะไม่มีตำแหน่ง

จงกังวลว่า จะไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในงานที่ทำ"

"เมื่อตนทำถูกต้อง ไม่ต้องออกคำสั่งก็มีผู้ปฏิบัติตาม

เมื่อตนทำไม่ถูกต้อง แม้ออกคำสั่งก็ไม่มีผู้เชื่อฟัง" (อันนี้ผมชอบมาก)

"สุภาพชนรักสมานฉันท์ แต่ไม่แสวงหาพรรคพวก

คนต่ำทรามแสวงหาพรรคพวก แต่ไม่สมานฉันท์"

"สุภาพชนย่อมสุขุมในคำพูด แต่ไวในการปฏิบัติ

ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมไม่โดดเดี่ยวและมีเพื่อนเสมอ"

ไม่มีความคิดเห็น: