วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บางบทบางตอนจากหนังสือ "ปั้นมากับมือ"

บางบทบางตอนจากหนังสือ "ปั้นมากับมือ"


ความรักนั้นคล้ายของไหล
ไม่เข้าใครออกใครหรอกลูกเอ๋ย
แต่มักไหลไปข้างคนที่คุ้นเคย
หากเฉยหากห่าง ไหลต่างกัน

ความรักใช่วัตถุคงรูป
เดี๋ยวพองเดี๋ยวซูบลดหลั่น
มีขึ้นมีแรมไปตามวัน
ฉะนั้น..ระวังให้ดี

ดังบอกแล้วความรักคลายของไหล
หมายความว่า มันไม่คงที่
เต็มเปี่ยมเฉพาะวันนี้
ลดลงทันทีเมื่อรุ่งเช้า

เมื่อรู้สภาพของของไหล
อย่าปล่อยตัวปล่อยใจให้ว่างเปล่า
จงรักคนรอบข้างอย่างบางเบา
อย่ารักอย่างมัวเมาหลงงมงาย

อย่าปล่อยรักเปี่ยมล้นจนถึงขอบ
จะผิดหวังช้ำบอบเสียง่ายๆ
อย่าเกลียดชังเอาเป็นเอาตาย
เพราะใจเราเปลี่ยนได้เหมือนสายน้ำ

แม่เคยหลงรักคนจนแทบคลั่ง
ต่อมาเกลียดชังขั้นเหยียบย่ำ
ที่รำคาญไม่อยากเห็นเป็นประจำ
กลับมาคร่ำครวญตอนหลังก็ยังมี

ลูกเอ๋ยความรักเหมือนของไหล
รู้แน่แก่ใจไม่คงที่
ควบคุมของไหลให้ดี
ไหลรินสู่ที่ชอบและควร

โดย เตือนใจ บัวคลี่ 

ไม่มีความคิดเห็น: