วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

มาร์ชทวีธา

พวกเรา ชาวทวีธาภิเศ
นามโรงเรียนเราเป็นเอก ในเรื่องแห่งการศึกษา

สถาบันเราได้เรียนรู้ในวิชา
เพิ่มพูนสติปัญญาให้เราเลี้ยงชีพสืบไป

พวกเรา สามัคคี กลมเกลียว
รวมเป็นพลังยึดเหนี่ยว เราอยู่อย่างสดใส

สถาบันเราร่ำลือระบือไปไกล
ไม่เคยน้อยหน้าผู้ใดให้เรารักษาศักดิ์ศรี

อยู่กันดุจดังญาติมิตร มีความสนิท เหมือนน้องพี่
ผูกพัน สมานไมตรี จงอย่าได้มีวันแยกแตกสลาย

เราจากกันมิมีวันลืมเลือน ยังดำรงความเป็นเพื่อน
ชูเชิดเกียรติกำจาย

รวมทั้งครูบาอาจารย์ทั้งหญิงและชาย
ศิษย์อภิวันเทิดไว้ตราบจนชีวิตจะมลายยยยยย

ไม่มีความคิดเห็น: