วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

จับคอร์ดเบื้องต้น

ViewDo: How To Play Beginner Guitar Chords

http://www.youtube.com/watch?v=Lcmb4RplClQ&feature=fvw

ไม่มีความคิดเห็น: