วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

มนตร์ 4 บทท่านติช นัท ฮันห์ให้กับโอปราห์

1) Darling, I’m here for you – สิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำให้คนที่รัก คือการบอกเขาว่าเราอยู่ตรงนี้ และที่นี่สำหรับเขา

2) Darling, I know you are there and I am so happy – การที่เราตระหนักถึงการดำรงอยู่ของคนที่เรารักเป็นสิ่งที่มีค่ามาก เรา ได้โอบกอดคนรักเราเข้ามาไว้ในใจเรา และทำให้เรารู้สึกเป็นสุข และเราก็ควรบอกให้คนรักของเรารับรู้

3) Darling, I know you’re suffering. That is why I am here for you – มนตร์นี้ใช้เมื่อคนรักของเรากำลังประสบทุกข์ การบอกให้เขารู้ว่ามีเราอยู่ด้วยสามารถช่วยบรรเทาความทุกข์ลงได้บางส่วนแล้ว

4) Darling, I suffer. I am trying my best to practice. Please help me - มนตร์นี้ใช้เมื่อคนรักทำให้เราเจ็บปวด เสียใจ แทนที่เราจะทำร้ายเขากลับ เราควรขอให้เขาช่วยอธิบายถึงสิ่งที่เขาอาจได้ทำลงไป อาจเป็นการกระทำหรือคำพูดที่ทำให้เราเกิดความทุกข์

ไม่มีความคิดเห็น: