วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เพราะอะไร

เธอเคยถามกับฉันที่ฉันรักเธอ อยากจะรู้รักเพราะอะไร
You used to ask me why do I love you.
You do want to know the reason.


กลับไปคิดไปค้น ใคร่ครวญมากมาย ไม่เจอคำตอบ
I went back to think about it, over and over, but got no answer.

ที่ผ่านมานั้นไม่คิดอยากรู้ที่มา และไม่เคยหาเหตุผลใดๆ
Through the time passing, I’ve never wanted to know where it began or to find out the reason.

แค่ตัวฉันนั้นเป็นสุขใจ เมื่ออยู่เคียงกัน
I am just happy to talk with you.

อาจจะฟังแล้วไร้เหตุผล ว่าสิ่งที่ทำให้เรารักกัน
หรือเป็นเพียงรอยยิ้ม รอยนั้นเมื่อวันแรกเจอ

It seems unreasonable what had caused two of us being in love or, should it be the smile on the day we first met.

หากจะหาเหตุผลสักคำ ว่าสิ่งที่ทำให้ฉันรักเธอ
นั่นเป็นเพราะตัวฉันมาเจอ เจอสิ่งดีงาม

If you want an exact reason that makes me fall in love with you.
I’d say it’s because I’ve found something good.


ตั้งแต่วันฉันพบเธอ ก็เจอแต่สิ่งดีงาม...
Since I’ve known you, I always see something good.

ไม่มีความคิดเห็น: