วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ระลึกถึงเสมอ 2 ก.พ.

เขียวธงขจี ก่อเกิดไมตรีสามัคคีมั่น

สถานเรียนเกษตรนั้น เราผูกพันบูชา

2 ก.พ. วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

องค์พิรุณนาคา นั่นคือตราที่รักจริงยิ่งหัวใจ

เลือดเขียวมันตั้งแต่มัธยม (ทวีธาภิเศก)

มหาวิทยาลัยก็เขียว (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ทำงานที่มหาวิทยาลัย เลยเขียวมาเรื่อย

ไม่มีความคิดเห็น: