วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Whatever Will Be, Will Be

Whatever Will Be, Will Be

Performed by Doris Day

When I was just a little girl เมื่อฉันยังเป็นเด็กน้อย

I asked my mother what will I be ฉันถามแม่ว่าอนาคตฉันจะเป็นอะไร
Will I be pretty, will I be rich
"หนูจะสวยไหม หนูจะรวยไหม"
Here's what she said to me
แม่ก็บอกฉันว่า

*Que sera, sera สิ่งใดจะเกิดมันก็ต้องเกิด
Whatever will be, will be
อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด
The future's not ours to see
เราไม่อาจหยั่งรู้อนาคตได้
Que sera, sera
สิ่งใดจะเกิดมันก็ต้องเกิด
What will be, will be
อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด

When I grew up and fell in love เมื่อฉันโตขึ้นและมีความรัก
I asked my sweetheart what lies ahead
ฉันถามที่รักของฉันว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไร
Will we have rainbows day after day
"เราจะมีความสุขด้วยกันตลอดไปไหม"
Here's what my sweetheart said
สิ่งที่คนรักของฉันบอกก็คือ

*Que sera, sera สิ่งใดจะเกิดมันก็ต้องเกิด
Whatever will be, will be
อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด
The future's not ours to see
เราไม่อาจหยั่งรู้อนาคตได้
Que sera, sera
สิ่งใดจะเกิดมันก็ต้องเกิด
What will be, will be
อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด

Now I have children of my own ตอนนี้ฉันมีลูกเป็นของตัวเองแล้ว
They asked their mother what will I be
พวกเขาถามแม่ของเขาว่าโตขึ้นเขาจะเป็นอะไร
Will I be handsome, will I be rich
"ผมจะหล่อไหม ผมจะรวยไหม"
I tell them tenderly
ฉันก็ตอบพวกเขาอย่างอ่อนโยนว่า

*Que sera, sera สิ่งใดจะเกิดมันก็ต้องเกิด
Whatever will be, will be
อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด
The future's not ours to see
เราไม่อาจหยั่งรู้อนาคตได้
Que sera, sera
สิ่งใดจะเกิดมันก็ต้องเกิด
What will be, will be
อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด


สุดท้ายแล้วอะไรมันจะเกิดมันก็เกิด อะไรมันจะดับ มันก็ดับ แค่นั้นเอง

ไม่มีความคิดเห็น: