วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

อสุขนิยม (Non-Hedonism) : ความสุขมิใช่สิ่งที่ดีที่สุด

เคยมีคนบอกผมว่าความสุขคือความทุกข์ที่พอรับได้ เมื่อไหร่เลยขีดจำกัดมาก็กลับไปทุกข์ใหม่ ความสุขกับความทุกข์จึงไม่ใช่สิ่งตรงกันข้ามกัน แต่เป็นสิ่งใกล้ๆ ไม่ต่างกันมาก ถ้าเรารู้ทัน สุขก็แค่สุข ทุกข์ก็แค่ทุกข์ มันจะดีไหมนะ รู้ให้ทัน เห็นให้ชัด จบ ตรงนี้เอง

- ทำให้ความต้องการของคนเราไม่มีที่สิ้นสุด คือ ถ้าเราถือว่า เป้าหมายสูงสุดของคนเราคือ ความสุข ความพอใจสุขสบาย มนุษย์ก็จะไม่มีความสุขที่แท้จริงเพราะเราไม่สามารถบรรลุความปรารถนาหรือ ความต้องการทุกอย่างของเราได้อย่างแท้จริง

- ความ สุขเป็นเพียงภาพมายา เมื่อเราได้แล้ว เราก็เสียมันไป หรือเราเกิดความต้องการใหม่อีก ดังนั้นแล้ว อุดมคติที่ว่า ความสุข คือ เป้าหมายสูงสุดของคนเรานั้นไม่เคยเกิดขึ้นจริง

- เมื่อคนเรามีความสุขสบาย ก็ทำให้เราไม่ต่อสู้ หรือสู้ต่อ เฉื่อย ช้า ความทุกข์ต่างหากเป็นแรงผลักดันเพื่อเป้าหมายของสิ่งใหม่ (ความทุกข์เป็นตัวสร้างสรรค์ ไม่ใช่ ความสุข)

- การ เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้ามนุษย์มัวแต่หาความสุขส่วนตัว เมื่อเป็นเช่นนี้ กลุ่มอสุขนิยมจึงเสนอว่า เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตมนุษย์ ไม่ใช่ความสุขภายนอก แต่มันเป็นความสุขภายใน คุณค่าของชีวิตอยู่ที่จิตใจสงบเยือกเย็น หาได้ไม่ยากอยู่ในตัวเรานี่เอง แต่ต้องใช้ความพยายามมากอยู่

ไม่มีความคิดเห็น: