วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552

มาทดสอบกันว่า คุณยังเป็นคนที่องค์กรต้องการหรือไม่‏

มาทดสอบกันว่า คุณยังเป็นคนที่องค์กรต้องการหรือไม่‏


เร็วๆนี้องค์กรของผมเพื่อจัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจ เพื่อต่อสู้ฟันฝ่าเพื่อเอาชนะปัญหาเศรษฐกิจไม่ดี ผมซึ่งอยู่ฝ่ายพัฒนาองค์กรก็เลยคิดเกมสนุกๆแบบเกมวัดดวงมาเล่นกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในหลายๆกิจกรรมในวันนั้น แต่เป้นเกมจาก OD ทั้งทีต้องไม่ธรรมดา ต้องสอดแทรกแนวคิดในการเป็นพนักงานที่ดี ทั้งด้านทัศนคติ ความเชื่อ และความรักองค์กร เกมนี้เน้นด้านทัศนคติที่ดีในการเป็นพนักงานที่องค์กรต้องการ ลองทำนะครับ เพียงแค่ ๗ ข้อเอง
เริ่มข้อแรก พนักงานยังไม่โดนหลอกครับ เพราะยังง่าย เอ้า...เลือกคับ 1 หรือ 2


ถ้าคุณเลือกข้อ ๒
ตกรอบแรกเลยครับ
เพราะองค์กรต้องการคนรักดี-หามจั่ว ไม่ต้องการคนรักชั่ว-หามเสา
เอา ไปต่อกันครับ .................
...........................................................

ถ้าคุณเลือก ข้อ ๑
คุณตกรอบ
เพราะว่า คุณเป็นคนที่มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ ไม่ช่วยองค์กรและยังทำลายองค์กรอีกด้วย แบบนี้ตกรอบ องค์กรไม่ต้องการแล้วองค์กรต้องการคนแบบใดครับ ต้องแบบข้อ ๒ ขยัน "ขันแข็ง"ครับ
ดูภาพต่อมาแล้วเลือกครับ ................

...........................................................


...........................................................ถ้าคุณเลือก ข้อ๑ คุณเข้ารอบครับ เพราะสภาวการณ์เช่นนี้ เราต้องทำงาน"ตัวเป็นเกลียว"ครับ ไม่ใช่แบบข้อ ๒ ถึงแม้จะน่ารัก แต่ไม่ดีเลยครับ เพราะ ขี้เกียจ "ตัวเป็นขน"

ข้อนี้เริ่มยากครับ
ลองคิดดูดีดี มีเวลาครับ
หนึ่ง
...
สอง ........
สาม ...................
เลือกครับ
ถ้าเลือก ๑ คุณ เข้ารอบ เพราะ คุณทำอะไร ก็"เข้าท่า" สำหรับคนที่เลือก "ไม่เข้าท่ายังลอยเรืออยู่กลางทะเล" ตกรอบครับ เราต้องการคนที่ทำอะไรดูเข้าท่า ทั้งช่วยองค์กรขยายตลาด ประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น บริการลูกค้าให้ดีครับ
...........................................................ข้อต่อมาเป็นเรื่องผลไม้ครับ
ใช่ครับ "ท้อ"
เอ๊ แล้วมันท้อเหมือนกัน จะเลือกอย่างไร
ถ้าคุณเลือก ข้อ ๒
แสดงว่าคุณเป็นคน
"ย่อท้อ" เพราะท้อมันถูกย่อให้เล็กลง เราต้องการคนที่ทำงานไม่ย่อท้อ ข้อ ๑ เข้ารอบตอนนี้ พนักงานที่ร่วมเล่ยเกือบ ๘๐๐ คน เหลือไม่ถึง ๑๐ คนครับ เพราะโดนหลอก แต่สนุกๆ ไม่ถือสา ระหว่างเฉลย ผมก็บรรยายตามที่เขียนครับ พนักงานก็ค่อยๆซึมซับไปครับ เป็นการเรียนรู้แบบหนึ่งครับ เอา ข้อต่อไปครับ ......
...........................................................
ครับ ลูกไหน
ถ้าคุณ
เลือก 2 "ไม่เอา (ลูก)ไหน" คุณตกรอบครับ
เพราะตอนนี้ คนไม่เอาไหน ไม่เป็นที่ต้องการครับ

...........................................................


สุดท้ายข้อชิงชนะเลิศ
ถ้าคุณเลือก
2 ไข่ คุณแพ้ครับ
เพราะที่ถูกต้องคือ คุณต้อง "เอาถ่าน"ครับ คนไม่เอาถ่าน องค์กรไม่อยากได้ครับ จากการทำกิจกรรมนี้ พนักงานสนุก ได้ข้อคิด และ ร่วมแรงร่วมใจเป็นคนที่มีทัศนคติ บุคลิก และค่านิยมแบบที่องค์กรต้องการครับไม่ต้องตกใจถ้าตอบผิดมาก เพราะสิ่งที่ต้องการให้เรียนรู้จากเรื่องนี้คือ ค่านิยมของการเป็นพนักงาน หรือเป็นผู้ประกอบการที่ดีครับ ลองนำไปทดสอบกับคนในองค์กรนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น: