วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

กอด

เคยสังเกตไหม... เวลาคุณ *'กอด' *ใคร

คุณมักซบไปทางด้านซ้ายของอีกฝ่าย
อาจเป็นเพราะนั่นคือตำแหน่งที่ตั้งของหัวใจ
หากคุณ *'กอด'* เขาไว้นานเพียงพอ
จังหวะการเต้นของหัวใจ 2 ดวง ก็จะเปลี่ยนเป็นจังหวะเดียวกัน ..ในที่สุด

*'
กอด'* คือเสื้อกันหนาวที่มีหัวใจ
*Hugging* is a jacket which has a heart.

ถึงแม้คอมพิวเตอร์จะทำได้แทบทุกอย่าง แต่ข้อเสียของมันก็คือ ลุกขึ้นมา *'กอด'* คุณไม่ได้
Although a computer can do almost everything but certainly, it cannot give
you a hug.

ถ้าวันหนึ่งไม่มีเธอให้ *'กอด'* แล้วฉันจะโทษใครได้
If one day you are not here to *hug*, who else should I blame?

*'
กอด'* คือ การแสดงความเป็นเจ้าของที่น่ารัก
*Hugging* is a cute expression between lovers.

แม้ชีวิตนี้คุณจะมีใครให้ *'กอด'* แม้เพียงคนเดียว นั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับการดำรงชีวิต
Even though you've got only one person in your life to *hug*, that's
enough.

*'
กอด'* คือ การได้ให้และการได้รับพร้อม ๆ กัน
*Hugging* is at the same time, the giving and receiving.

ในอนาคต *'กอด'* อาจหายากพอ ๆ กับเวลา
In the near future, *hug* might be as hard to find as time.

*'
กอด'* ทำให้รู้ว่าเมื่อหัวใจอีกดวงมาเต้นอยู่ที่อกด้านขวาบ้างจะเป็นไง
*Hugging* displays that there will be a heart beat of others which keeps
beating while you hug?

เมื่อคุณถูก *'กอด'* คุณจะตัวเล็กลง
When you are being *hugged*, you will be smaller.

แต่เมื่อคุณ *'กอด'* คนอื่น คุณจะตัวใหญ่ขึ้น
BUT When you *hug* someone, you will be bigger.

*'
กอด'* คือคำว่า 'ฉันอยู่นี่'
*Hugging* is I am here.

*'
กอด'* ทำให้รู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลก
*Hugging* displays that we are not alone in the planet.

ภาษาพูดแทนความรู้สึกได้ดี แต่สำหรับบางเวลา *'กอด'* อาจเป็นตัวช่วยที่ดีกว่า
Speaking is the good way of feeling communication but sometime *hug* might
be a better assistance.

*'
กอด'* คือ การแลกเปลี่ยน 'ความลับทางอารมณ์' ระหว่างกัน
*Hugging* is the exchange of two peoples secret feelings and emotions.

*'
กอด'* ช่วยสลายทิฐิบางอย่างในใจเรา
*Hugging* disintegrates some conviction in our minds.

เมื่อคุณกลับบ้าน สิ่งที่ควรทำหลังจาก สวัสดี คือ เข้าไป *'กอด'* คนที่คุณรัก
When you arrive home, thing you should do besides saying hello is *hugging*
the one you love.

บางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าเราต้องการ *'กอด'* มากแค่ไหน จนกว่าจะได้เห็นคนอื่นเค้ากอดกัน
Sometime you may not realize to *hug* someone, once you observe it from
others.

*'
กอด'* คือ ทางสายกลางของการแสดงออกซึ่งความรัก
*Hugging* is a mind average of expression.

*'
กอด'* คือ การเต้นรำในจังหวะเดียวกัน ?
*Hugging* is the some rhythm of heart beating.

*'
กอด'* ทำให้รู้ว่ายังมีคนอ้วนกว่าเรา
*Hugging* defines that there will be someone who has more weight than you.

หากวันหนึ่งเราต้องไม่เหลือใคร
จงกอดตัวเองเอาไว้ แค่พออุ่น และจะรู้ว่าเราสามารถกอดตัวเองได้
โดยไม่ต้องรอให้ใครมากอดเรา

สุดท้ายแล้วคนเราก็ต้อง *'กอด'* ตัวเองในที่แคบ ๆ

วันนี้คุณกอดใครแล้วหรือยัง ?

ไม่มีความคิดเห็น: