วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2551

Happiness : the science behind your smile

Happiness
the science behind your smile
ความสุข วิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังรอยยิ้มของคุณ

ทำอย่างไรชีวิตจะมีความสุข

Comfort and joy
ทำตัวให้สบายและจงสนุกกับมัน

Momentary feelings
รู้สึกตัวแต่ละขณะ

Judgements about feelings
ตัดสินความรู้สึกนั้น

พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้น ความสุขขึ้นอยู่กับจิตใจ

ทำชีวิตให้มันง่ายขึ้น

ร่างกายกับจิตใจมีความสัมพันธ์กัน นอนหลับเพียงพอ กิน อยู่อย่างธรรมดา

รู้สึกให้ทันต่อสิ่งต่างๆ ทุกครั้งที่มีโอกาส

เรียนรู้วิธีที่จะมีความสุขกับธรรมชาติและรอยยิ้ม


http://www.bukumu.net/review/personal/happiness-the-science-behind-your-smile.excerpt

ไม่มีความคิดเห็น: