วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Time in our Hands

Time in our Hands By Stephen Cave
เวลาในมือของเราทุกคน

มันเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันอยู่ เมื่อก่อนเราจะทำอะไรบางอย่างอาจต้องใช้เวลาทั้งวันเช่นทำงานในโรงงานที่มีเครื่องจักรไอน้ำ ใช้เวลา 14 ชั่วโมง เพื่อทำอาหาร แต่ปัจจุบันเราสามารถเดินไปในห้างและซื้ออะไรต่อมิอะไรได้ วางแผนไปเที่ยวไหนก็ได้ เราสามารถทำอะไรได้เร็วขึ้นเป็นสองเท่าเกือบศตวรรษที่ผ่านมา
แต่เราก็ตกลงในห้วงของเวลา เรายังเป็นทาสของเวลา ปฏิทิน และมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น
เรายังใช้เวลาไม่คุ้มค่าโดยคิดแต่ว่ามันน้อยไป เราจะทำอย่างไรจากมุมมองนี้ โดยเราต้องควบคุมเวลาโดยใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น: