วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ยินดีที่ไม่รู้จัก

Title: ยินดีที่ไม่รู้จัก / Yin Dee Tee Mai Roo Juk (Nice Not Knowing You)
Artist: 25 Hours
Album: OST กวน มึน โฮ (Hello Stranger)
Year: 2010


ไม่รู้ว่าเธอเป็นใคร ไม่รู้ว่าฉันเป็นใคร
Mai roo wah tur pen krai mai roo wah chun pen krai
I don’t know who you are, you don’t know who I am
ไม่รู้ว่าโลกความจริง ของเรานั้นเป็นอย่างไร
Mai roo wah lohk kwahm jing kaung rao nun pen yahng rai
I don’t know what are real world is
สิ่งที่สำคัญที่สุด อาจไม่สำคัญเท่าไร
Sing tee sumkun tee soot aht mai sumkun tao rai
The most important thing might not be as important
เท่าวันที่เราได้เจอ ได้คุยได้อยู่ใกล้กัน
Tao wun tee rao dai jur dai kooey dai yoo glai gun
As the day we met, we talked, we were close
(*) ให้เธอลืมโลกที่กว้างใหญ่
Hai tur leum lohk tee gwahng yai
I want you to forget the whole wide world
ลืมมันไปให้เหลือแค่เพียงเรา
Leum mun pai hai leua kae piang rao
Forget it, leaving only us left
เก็บทุกความสุข ให้เหมือนวันสุดท้าย
Gep took kwahm sook hai meuan wun soot tai
Keep all the happiness like it’s our last day
(**) ยินดีที่ไม่รู้จัก ไม่รู้จัก แค่รู้ว่ารักก็พอใจ
Yin dee tee mai roo juk mai roo juk kae roo wah ruk gor por jai
Nice not knowing you, not knowing you, I only know our love is enough
แค่คำว่าไม่รู้จัก ไม่รู้จัก
Kae kumw ah mai roo juk mai roo juk
Just not knowing each other, not knowing each other
รักเราก็ไม่ได้น้อยลงจริงไหม
Ruk rao gor mai dai noy long jing mai
Our love wouldn’t be any less, right?
แค่มีเธอใกล้ๆ มันก็ใช่ที่สุดแล้ว
Kae mee tur glai glai mun gor chai tee soot laeo
Just having you near is perfect
ปล่อยใจให้ล่องลอยไป ปล่อยตัวให้ทำตามใจ
Ploy jai hai laung loy pai ploy dtua hai num dtahm jai
Let my heart float away, let my body follow my heart
ปล่อยมันให้เป็นไปเอง ไม่ต้องคาดหวังอะไร
Ploy mun hai pen pai eng hai dtaung kaht wung arai
Let it be as it is, there’s no need to hope for anything
ไม่มีที่เรียกว่าผิด ถ้าเราไม่คิดอะไร
Mai mee tee riak wah pit tah rao mai kit arai
There’s no disappointment if we don’t think anything
ให้เธอได้ทำทุกสิ่ง ที่เธอต้องการสักวัน
Hai tur dai tum took sing tee tur dtaung gahn suk wun
You can do everything you want some day
(*,**,**,**)

ไม่มีความคิดเห็น: