วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

Chard C5

Size: 41"
Top: Solid Cedar
Back & Sides: Rosewood
Fingerboard&bridge: Rosewood
Neck: Rosewood
Pick up: Contact FISHMAN

ไม่มีความคิดเห็น: