วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

ในแสงแดด มีดวงดาว หนุ่มเมืองจันท์

แดดจะร้อนเพียงใด ขอแค่ใจไม่ยอมแพ้ 
แม้มองไม่เห็นดวงดาว แต่ขอให้รู้ว่าดาวดวงนั้นยังอยู่ที่เดิม

ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใด "ดวงดาว" ก็ยังมีอยู่เสมอ ... แม้จะมองไม่เห็นก็ตาม

มองแต่ข้างหน้า
คิดอย่างมี "ความหวัง"
และเชื่อว่า "เราทำได้"
แค่นี้ก็ถึงเส้นชัยแล้ว...
ประจักษ์ มหาวงศ์
ไม่มีความคิดเห็น: