วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554

คนฉลาด คนโง่ ขยัน ขี้เกียจ

นโปเลียน เคยพูดว่า
คนฉลาด แต่ขี้เกียจ ให้เป็นนายทหารตนสนิท เพื่อเอาความฉลาดมาใช้ ขี้เกียจก็จิกตัวมาใช้ใด้เพราะอยู่ใกล้ชิด
คนฉลาดและขยัน ให้เป็นายทหารออกศึก เพราะไว้ใจใด้ในความฉลาด และมีความขยันอยู่แล้วอยู่ใกลหูใกลตาใด้
คนโง่และขี้เกียจ ให้เป็นพลทหารออกรบ พวกนี้ไม่คิดอัไรมากใช้ไปไหน ทำอะไร ไป ทำตามทั้งนั้น
คนโง่แล้วยังขยัน ให้ฆ่าทิ้งให้หมด เพราะคนโง่ขี้เกียจไม่สร้างปัญหา แต่ถ้าโง่แล้วยังขยันเนี่ยมีแต่ขยันจะไปทำเรื่องโง่ ๆ ให้เกิดความเสียหาย

ไม่มีความคิดเห็น: