วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554

กินเหล้าเมาพับ

กินเหล้า เมาพับ เราไม่นับ ว่าลูกเกษตร
กินเหล้า เมาไม่ขาด ลูกเกษตร ร้อยเปอร์เซ็นต์
โซดา ก็ไม่ต้องการ ของหวาน ก็ไม่จำเป็น
โอแม่เนื้อเย็น ขอเพียงน้ำเย็น ก็พอ
เท่านี้แหละหนอ ชื่นใจ
ลูกเกษตรนั่นหนอถึงรูปไม่หล่อ แต่คอเลี่ยมทอง
กินเหล้า เมาพับเราไม่นับ ว่าลูกเกษตร
กินเหล้า เมาไม่ขาดลูกเกษตร ร้อยเปอร์เซ็นต์
โซดา ก็ไม่ต้องการของหวาน ก็ไม่เคยเห็น
กับแกล้ม ไม่เป็นขอเพียงน้ำเย็น ก็พอ เท่านี้แหละหนอ ชื่นใจ
ลูกเกษตรนั่นหนอ ถึงรูปไม่หล่อ แต่คอเลี่ยมทอง
ลูกเกษตรนั่นหนอ ถึงรูปไม่หล่อ แต่คอเลี่ยมทอง
กินเหล้า เมาพับเราไม่นับ ว่าลูกเกษตร
กินเหล้า เมาไม่ขาดลูกเกษตร ร้อยเปอร์เซ็นต์
โซดา ก็ไม่ต้องการของหวาน ก็ไม่เคยเห็น
กับแกล้ม ไม่เป็นขอเพียงน้ำเย็น ก็พอ
เท่านี้แหละหนอ ชื่นใจลูกเกษตรนั่นหนอ
ถึงรูปไม่หล่อ แต่คอเลี่ยมทอง
กินเหล้า เมาพับ เราไม่นับ ว่าลูกเกษตร
กินเหล้า เมาไม่ขาด ลูกเกษตร ร้อยเปอร์เซ็นต์
โซดา ก็ไม่ต้องการ ของหวาน ก็ไม่เคยเห็น
โอแม่เนื้อเย็น ขอเพียงน้ำเย็น ก็พอเ
ท่านี้แหละหนอ ชื่นใจ
ลูกเกษตรนั่นหนอถึงรูปไม่หล่อ แต่คอเลี่ยมทอง
ลูกเกษตรนั่นหนอถึงรูปไม่หล่อ แต่คอเลี่ยมทอง
ลูกเกษตรนั่นหนอ ถึงรูปไม่หล่อ แต่คอเลี่ยมทอง
ลูกเกษตรนั่นหนอ ถึงรูปไม่หล่อ แต่คอเลี่ยมทอง
ลูกเกษตรนั่นหนอ ถึงรูปไม่หล่อ แต่คอเลี่ยมทอง
ลูกเกษตรนั่นหนอ ถึงรูปไม่หล่อ แต่คอเลี่ยมทอง

edit จาก เพลง กินเหล้าเมากับ >> นักร้อง พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ by chai56 และเพื่อนพี่น้องชาวเกษตร

ไม่มีความคิดเห็น: