วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ตรงกลางที่ต่างกัน

"สิ่งที่เรายังไม่สามารถเรียนรู้ และค้นหาจนจบ ไม่ใช่จักรวาล แต่เป็น ... จิตใจของตัวเรานี่เอง"

Image Hosted by ImageShack.us

"Only two things are infinite, the universe and human stupidity,
and I'm not sure about the former."
- - Albert Einstein - -
มี เพียงสองสิ่งเท่านั้นที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้ สิ่งหนึ่งคือจักรวาล และอีกสิ่งคือความโง่เขลาของมนุษย์ ทว่าฉันไม่แน่ใจว่าจักรวาลจะเป็นเช่นนั้น

ไม่มีความคิดเห็น: