วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

อย่าคิดว่าเธอไม่มีใคร

อย่าคิดว่าเธอไม่มีใคร ~~ ไฮแจ๊ค + แรพเตอร์เพราะเราเข้าใจ ผูกพันกันมามากมาย เพราะเราเข้าใจ เพื่อนกันมองตาก็รู้ใจ
อาจมีบางครั้งที่เรา ผิดพลั้งพลาดไป เราให้อภัยได้เสมอ

อย่าคิดว่าเธอไม่มีใครนะ อย่าคิดว่าเธอโดดเดี่ยวเดียวดาย
อย่างน้อยยังมีพวกเราเข้าใจ ร่วมทางก้าวไป อย่าคิดว่าเธอไม่มีใคร

You are my friend, I swear to you บอกให้รู้รักเธอตลอดไป
Don't shed a tear, Oh no don't you cry อย่าหวั่นใจ เราคือเพื่อนเธอ
อย่าคิดว่าเธอไม่มีใคร

ธรรมดาคนเรามันก็มีบ้าง บางทีก็เศร้าบางทีก็เศร้า (มันก็ต้องมีบ้าง)
ก็คิดไม่ออกก็บอกไม่ถูกไม่รู้ไปทางไหน
คงจะดีถ้ามีใครคอยอยู่เคียงข้าง (ก็นี่ไงล่ะก็นี่ไงล่ะก็ยืนอยู่ตรงนี้)
ไหนบอกมาซิ บอกมาซิจะช่วยอะไรบ้าง (ถ้าเธอเศร้าเราก็จะช่วยให้เธอคลายเศร้า)
ต่อไปนี้เราคงไม่เหงา(เพราะมีเราเคียงข้าง)

อย่าคิดว่าเธอไม่มีใครนะ อย่าคิดว่าเธอโดดเดี่ยวเดียวดาย
อย่างน้อยยังมีพวกเราเข้าใจ ร่วมทางก้าวไป อย่าคิดว่าเธอไม่มีใคร

You are my friend, I swear to you บอกให้รู้รักเธอตลอดไป
Don't shed a tear, Oh no don't you cry อย่าหวั่นใจ เราคือเพื่อนเธอ
อย่าคิดว่าเธอไม่มีใคร

You are my friend, I swear to you บอกให้รู้รักเธอตลอดไป
Don't shed a tear, Oh no don't you cry อย่าหวั่นใจ เราคือเพื่อนเธอ
อย่าคิดว่าเธอไม่มีใคร

Never shed a tear and never cry (อย่าคิดว่าเธอไม่มีใคร)
Never shed a tear and never cry (อย่าคิดว่าเธอไม่มีใคร)
Never shed a tear and never cry (อย่าคิดว่าเธอไม่มีใคร)
Oh no
Never shed a tear and never cry (อย่าคิดว่าเธอไม่มีใคร)

ไม่มีความคิดเห็น: