วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2551

... เขียนให้เธอ ...

หากวันใดที่ท้องฟ้าดูสดใส ละอองฝนโปรยชื่นใจ เล่นแสงกับสายลม
ปล่อยดวงใจเดินทางไปชื่นชม เก็บเอาความสุขสมเพื่อมาขีดเขียน
หากคืนใดที่ท้องฟ้ามืดสลัว เมฆดำทะมึนน่ากลัว ไร้เดือนและดารา
ปล่อยดวงใจเดินทางไปค้นหา เพื่อเอามาแต่งเติมให้เป็นถ้อยคำ
* เขียนดวงดาวให้สุกสกาวบนฟากฟ้า เขียนต้นหญ้าให้ขึ้นตามทางรกร้างไกลไกล
ขุนเขา ทะเล กว้างใหญ่ มหานครใดใด หาใช่แรงผลักดันฉัน
** เพราะเธอนั่นไงคือเหตุผลที่ทำให้ฉันเขียน เป็นเพราะเธอส่ง ส่งใจมาให้กัน
แทนกระดาษดินสอ ด้วยรักที่คงมั่น ให้ฉันเขียนเป็นถ้อยคำถึงเธอ
ในคืนวันที่ฉันค้นหาความหมาย ว่าความรักคืออะไร ใยมีรักไว้ให้กัน
ปล่อยดวงใจเดินทางไปทุกฝัน จะได้เอาคำตอบนั้นมาเขียนให้เธอ
(*) (**)
(ให้ฉันเขียนเป็นถ้อยคำให้เธอ ให้ฉันเขียนเป็นบทเพลงของเธอ) ...
http://www.prapas.com/write4u.m4a
http://www.prapas.com/

ไม่มีความคิดเห็น: