วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2551

Don't let someone become a priority in your life

Good Meaning

อย่าไปให้ความสำคัญกับใครบางคนเมื่อคุณเป็นแค่ทางเลือกของเขา.

สัมพันธภาพจะดีที่สุดเมื่อทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกันอย่างสมดุล

Don’t let someone become a priority in your life,
when you’re just an option in their life…
Relationships work best when they are balanced.

ไม่ต้องสาธยายเกี่ยวกับตัวคุณให้ใครฟังหรอก
เพราะคนที่ชอบคุณ ยังไงเขาก็ชอบ และไม่ต้องการฟังมัน
แต่คนที่เกลียดคุณ ยังไงเขาก็ไม่เชื่อคุณหรอก

Never explain yourself to any one.
Because the person who likes you doesn't need it,
and the person who dislikes you won't believe it.

เมื่อคุณพูดแต่ว่าคุณยุ่ง คุณก็จะไม่ว่างเลย
เมื่อคุณพูดแต่ว่าคุณไม่มีเวลา คุณก็จะไม่มีเวลาเลย
เมื่อคุณพูดแต่ว่าคุณจะทำในวันพรุ่งนี้ วันพรุ่งนี้จะไม่มีวันมาถึงเลย

When you keep saying you are busy, then you are never free.
When you Keep saying you have no time, then you will never have time.
When you Keep saying that you will do it tomorrow, then your tomorrow will never come.

เมื่อเราตื่นขึ้นมาในยามเช้า เรามีทางเลือกง่ายๆ 2 อย่าง
กลับไปนอนและฝันหวานต่อ หรือ ลุกขึ้นมาแล้วทำความฝันให้เป็นจริง
มันก็แล้วแต่คุณจะเลือกแล้วล่ะ...

When we wake up in the morning, we have two simple choices.
Go back to sleep and dream, or wake up and chase those dreams.
Choice is yours....

เรามักทำให้คนที่ใส่ใจเราต้องร้องไห้
เรามักร้องไห้ให้กับคนที่ไม่เคยใส่ใจเรา
และเรามักใส่ใจกับคนที่ไม่มีวันร้องไห้ให้เรา
นี่คือความจริงของชีวิต เป็นเรื่องแปลกแต่จริง
ถ้าเห็นคุณเห็นด้วย มันก็ยังไม่สายเกินแก้

We make them cry who care for us.
We cry for those who never care for us.
And we care for those who will never cry for us.

This is the truth of life., its strange but true.
Once you realize this, its never too late to change.

เมื่อคุณกำลังสนุกสนาน ก็อย่ารับปากพล่อยๆ
เมื่อคุณกำลังเศร้า ก็อย่าได้ตอบกลับ
เมื่อคุณกำลังโกรธ ก็อย่าไปตัดสินใจอะไร

คิดให้ถี่ถ้วน ทำอย่างสุขุม


Don't make promise when you are in joy.
Don't reply when you are sad.
Don't take decision when you are angry.

Think twice.., Act Wise.

เวลาก็เหมือนสายน้ำ
คุณไม่มีทางสัมผัสน้ำเดียวกันได้สองครั้งหรอก
เพราะมันได้ไหลผ่านไปแล้ว
มีความสุขกับทุกช่วงชีวิตของเราดีกว่า...

Time is like a river.
You cannot touch the same water twice,
because the flow that has passed will never pass again.

Enjoy every moment of life......

ฝากดูแลตัวเองให้ดีๆ

Best regards,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ไม่มีความคิดเห็น: